A magyar agrárkülpiacokra ható világgazdasági tényezők - Válságok, liberalizáció, nemzetközi egyezmények

Szerzők

  • János Kartali AKII

Absztrakt

A kilencvenes évtizednek a világgazdaság, a világkereskedelem és az agrárpiacok alakulását is jelentős mértékben befolyásoló legfontosabb kulcsszavai a következők: globalizáció, a gazdasági nyitottság fokozódása, gyorsuló fejlődés, liberalizáció, regionalizmus, integráció, recesszió, a világkereskedelem szerkezeti átalakulása. Ezek a fogalmak részben egymástól függő, részben egymásnak ellentmondó, de a valóságban egymás mellett létező jelenségek.
A globalizáció a gazdaság legfőbb tevékenységeinek mindegyikére kiterjed, úgymint: pénzügyek, ipar, szolgáltatások, munkaerő, turizmus, információ. A globalizáció tehát áthatja az országok gazdaságénak egészét. A kérdés természetesen összefügg, a gazdasági nyitottság fokozódásával, azaz a világkereskedelemnek a világ GDP-jéből képviselt aránya gyorsuló növekedésével is. A világgazdaság nyitottabbá válása nemcsak azt eredményezi, hogy nő az országok közötti árucsere, hanem az egyes gazdaságoknak a többi gazdaság általi befolyásoltsága, determinációs foka is növekszik. Különösen igaz ez a kicsiny országokra, amilyen hazánk is, ahol a piac bővítése döntően a külföld irányába történhet.

Downloads

Megjelent

2019-12-17

Hogyan kell idézni

Kartali, J. (2019) „A magyar agrárkülpiacokra ható világgazdasági tényezők - Válságok, liberalizáció, nemzetközi egyezmények”, Marketing & Menedzsment, 34(4), o. 58–69. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1759 (Elérés: 31 március 2023).

Folyóirat szám

Rovat

M&M mix