Évf. 9 szám 2 (2022): Tudománytörténet és egyetemtörténet

					View Évf. 9 szám 2 (2022): Tudománytörténet és egyetemtörténet

Jelen számunkban a tudománytörténet és az egyetemtörténet-írás kapcsolatára, illetve az egyetem tudománytermelésben játszott történeti szerepére reflektálunk. A tanulmányok többek között a tudománytörténet-írás elméleti kérdéseivel, a peregrináció és tudástranszfer jelenségeivel, ókori csillagászati források nyelvi elemzésével, járványos és mentális betegségek észlelésének és értelmezésének kérdéseivel foglalkoznak, de megismerkedhetünk a Bohr-féle atommodell megalkotásának tudománytörténeti hátterével, valamint több kiváló tudós, közöttük Polányi Mihály, Beck Soma és Prinz Gyula életútjával is.

Megjelent: 2023-04-03

Teljes szám

Tartalomjegyzék