Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • A kézirat online vagy offline formában még nem jelent meg, azt egyidejűleg más folyóirathoz nem nyújtottam, illetve nem nyújtom be. (Nem számít előzetes publikációnak a konferencia-előadáshoz készített, sokszorosított kézirat, illetve magyar nyelvű publikációesetén a korábban idegen nyelven megjelent írás.)
  • A folyóirat Etikai kódexében foglaltakat elfogadtam és az ott leírtaknak eleget tettem.
  • A kézirat elkészítése során eleget tettem a Szerzői útmutatóban szereplő stiláris és bibliográfiai követelményeknek.
  • A kézirat Microsoft Word (*.doc vagy *.docx), *.rtf vagy *.txt formátumú.
  • Az ábrákat, képeket külön fájlként csatoltam a beküldéshez.

Szerzői útmutatók

A kézirat benyújtására elektronikus úton (regisztrációt követően az Open Journal System keretrendszerén keresztül), illetve e-mailben (paaa.szerk@gmail.com) van lehetőség. Amennyiben a kéziratleadással kapcsolatban technikai kérdései vannak, lépjen kapcsolatba a szerkesztőséggel

A kéziratok benyújtásának formai követelményeit a Szerzői útmutató tartalmazza.

A kézirat benyújtása előtt tanulmányozza át Publikációs etikai szabályzatunkat, illetve a publikálásra vonatkozó Szerzői jogi nyilatkozatot. Az OJS-keretrendszerének használatával összefüggő adatvédelmi kérdésekről a folyóirat Adatvédelmi nyilatkozata nyújt tájékoztatást.

Tanulmányok

A Tanulmányok rovatban az aktuális szám tematikájához igazodó vagy egyéb, oktatás-, egyetem-, művelődéstörténeti témájú, tudományos igényű, átfogó, elemző írást, illetve esettanulmányt közlünk.

Műhely

A Műhely rovatban az aktuális szám tematikájához igazodó vagy egyéb, oktatás-, egyetem-, művelődéstörténeti témájú, tudományos igényű, elemző írást, esettanulmányt, forrásközlést, kutatási vagy konferenciabeszámolót közlünk.

Visszapillantó

A Visszapillantó rovatban a Pécsi Tudományegyetem kivételes életpályát maguk mögött tudó egyetemi tanáraival, illetve az intézmény életét máig meghatározó jeles személyiségekkel készített élet- és pályaútinterjúkat, visszaemlékezéseket közlünk.

Szemle

A Szemle rovatban öt évnél nem régebben megjelent magyar vagy idegen nyelvű, oktatás-, egyetem- vagy művelődéstörténeti tárgyú kötetek ismertetését szolgáló recenziókat közlünk.

Adatvédelmi nyilatkozat

A regisztrált és a nem regisztrált felhasználókról gyűjtött adatok a tudományos folyóiratok működtetésének körébe tartoznak. Az adatok lehetővé teszik a szerkesztési folyamat során a kommunikációt, az olvasók tájékoztatását a megjelent tartalmakról; illetve összesített formában információkat adnak az olvasói szokásokról. 

A folyóirat szerkesztői törekszenek az adatvédelmi iparági szabványoknak való megfelelésre, beleértve az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) által az érintettnek biztosított jogokat. A GDPR egyúttal a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból kezelt adatokra sajátos szabályokat fogalmaz meg. 

Felhasználóként beállíthatja, hogy milyen értesítéseket kíván megkapni. Lépjen be a felhasználói fiókjába; válassza a Profil megtekintése menüpontot, azon belül pedig az Értesítések fület. 

A honlap megtekintésekor egy „OJSSID” nevű cookie készül, amely a honlapra látogató felhasználó számítógépén található. A felhasználó a cookie-beállításait és a cookie-kat a számítógépe böngészőprogramjából érheti el. A honlap látogatóiról adatbázisban tároljuk az IP-címet és a böngészőprogram adatait. Ezek az adatok a böngésző bezárásakor törlődnek az adatbázisból.

Az adatkezelésről további, részletes információt nyújt a folyóirat Adatkezelési tájékoztatója.