Szerkesztőbizottság

Alapító főszerkesztő

F. Dárdai Ágnes
egyetemi tanár, professor emerita
PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

 

Főszerkesztő

Polyák Petra
főlevéltáros
MNL Baranya Megyei Levéltár

 

Tanácsadó testület

Ambrusné Kéri Katalin
tanszékvezető egyetemi tanár
PTE BTK Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék

Font Márta
egyetemi tanár
PTE BTK Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék

Jankovits László
egyetemi docens
PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

Kajtár István †
professor emeritus
PTE ÁJK

Kaposi Zoltán
egyetemi tanár
PTE KTK Marketing és Turizmus Intézet

Lénárd László
egyetemi tanár
PTE ÁOK Élettani Intézet

Monok István
főigazgató
MTA Könyvtár és Információs Központ
egyetemi tanár
Eszterházy Károly Egyetem; SZTE Kulturális Örökség és Humáninformációtudományi Tanszék

Szögi László
projektvezető
MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport

Vonyó József
ny. c. egyetemi tanár
PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék

 

Szerkesztőség

Dezső Krisztina
osztályvezető, könyvtáros – muzeológus
PTE EKTK Történeti Gyűjtemények Osztálya
PhD-hallgató
PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola "Európa és a magyarság a 18-20. században"

Gergely Zsuzsanna
osztályvezető, könyvtáros
PTE EKTK Partnerkapcsolati és Szolgáltatásmarketing Osztály

Lengvári István
igazgató, főlevéltáros
PTE Egyetemi Levéltár

Méreg Martin
szaktájékoztató
PTE EKTK Történeti Gyűjtemények Osztálya
PhD-hallgató
PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

Molnár Dávid
könyvtáros
PTE EKTK Történeti Gyűjtemények Osztálya
PhD-hallgató
PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola

Pálmai Dóra
könyvtáros
PTE EKTK Történeti Gyűjtemények Osztálya
PhD-hallgató
PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

 

Olvasószerkesztő

Szilágyi Mariann
könyvtáros
PTE EKTK Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár

 

Tördelőszerkesztő

Acél Róbert
főlevéltáros
PTE Egyetemi Levéltár

Lovász Dávid
könyvtáros
PTE EKTK Publikálás- és Kutatástámogatási Osztály

 

A szerkesztőség tagjai voltak

F. Dárdai Ágnes (főszerkesztő, 2013–2019)

Schmelczer-Pohánka Éva (2013–2018)

Szeberényi Gábor (2013–2019)

Gönczi Andrea (2018–2020)

 

Felelős kiadó

A Pécsi Tudományegyetem rektora