Szerkesztőbizottság

Alapító főszerkesztő

F. Dárdai Ágnes
egyetemi tanár, professor emerita
PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

 

Főszerkesztő

Polyák Petra
főlevéltáros
MNL Baranya Megyei Levéltár

 

Tanácsadó testület

Ambrusné Kéri Katalin
egyetemi tanár
Selye János Egyetem Tanárképző Kar
Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Font Márta
egyetemi tanár
PTE BTK Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék

Jankovits László
egyetemi docens
PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

Kajtár István †
professor emeritus
PTE ÁJK

Kaposi Zoltán
egyetemi tanár
PTE KTK Marketing és Turizmus Intézet

Lénárd László
egyetemi tanár
PTE ÁOK Élettani Intézet

Monok István
főigazgató
MTA Könyvtár és Információs Központ
egyetemi tanár
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem; SZTE Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék

Szögi László
projektvezető
HUN–REN–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport

Vonyó József
ny. c. egyetemi tanár
PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék

 

Szerkesztőség

Bedő Zsigmond
könyvtáros
PTE EKTK Történeti Gyűjtemények Osztálya

Dezső Krisztina
osztályvezető, könyvtáros – muzeológus
PTE EKTK Történeti Gyűjtemények Osztálya
PhD-hallgató
PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola "Európa és a magyarság a 18-20. században"

Lengvári István
igazgató, főlevéltáros
PTE Egyetemi Levéltár

Méreg Martin
szaktájékoztató
PTE EKTK Történeti Gyűjtemények Osztálya
PhD-hallgató
PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

Pálmai Dóra
könyvtáros
PTE EKTK Történeti Gyűjtemények Osztálya
PhD-hallgató
PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

Szabó Kristóf
könyvtáros
PTE EKTK Történeti Gyűjtemények Osztálya

Vámos Eszter
titkár
MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Titkársága

 

Olvasószerkesztő

Pató Diána
PTE EKTK Partnerkapcsolati és Szolgáltatásmarketing Osztály

Varga Krisztina
Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája

 

Tördelőszerkesztő

Acél Róbert
főlevéltáros
PTE Egyetemi Levéltár

 

A szerkesztőség tagjai voltak

F. Dárdai Ágnes (főszerkesztő, 2013–2019)
Schmelczer-Pohánka Éva
(2013–2018)
Szeberényi Gábor
(2013–2019)
Gergely Zsuzsanna
(2014–2022)
Molnár Dávid
(2016–2022)
Szilágyi Mariann
(2014–2018, 2021–2022)
Gönczi Andrea
(2018–2020)
Kohári Gabriella
(2022)

 

Felelős kiadó

A Pécsi Tudományegyetem rektora