A csillagképek mint organizmusok

Anatómiai leírások Ptolemaiosz csillagkatalógusában

Szerzők

  • Gábor Kutrovátz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.15170/PAAA.2022.09.02.03.

Kulcsszavak:

tudományos terminológia, Ptolemaiosz, csillagkatalógus, nyelvi formula, csillagkép

Absztrakt

Ebben a tanulmányban megvizsgáljuk azt a nyelvezetet, amelyet Ptolemaiosz használt katalógusában a csillagok leírására. A katalógust eddig behatóan vizsgálták a benne található adatok tekintetében, ám a szöveges leírásokra nem sok koncentrált figyelem irányult. Mi az ún. anatómiai leírásokat vesszük szemügyre (több mint 700 darab): ezek olyan szövegrészletek, melyek azáltal azonosítják a tárgyukat, azaz egy csillagot, hogy egy képzeletbeli csillagképfigura valamilyen testrészére utalják azt. Megvizsgáljuk az ezen leírások alkotta korpusz szókincsét, összevetve azt más ógörög technikai szövegek lexikai változatosságával. Feltárjuk a leírások – pontosabban az egyes leírásfajták – általános szerkezetét a részek funkcionális szerepei alapján, és ezáltal sorra vesszük azokat az elemeket, amelyek szöveges információt szolgáltathatnak a csillagok azonosíthatóságáról. Statisztikai megállapításokat teszünk mind az egyes szerkezeti elemek előfordulási gyakorisága, mind pedig ezek lehetséges kifejezésmódjai (és azok regisztere) kapcsán. Arra a konklúzióra jutunk, hogy a Ptolemaiosz által használt nyelvezet szintaktikai szinten formális, összhangban mind a diszkurzív funkcióval, mind pedig az ógörög geometria technikai szövegeivel, ám szemantikai értelemben gazdag, köszönhetően az anatómiai kontextusnak. Megmutatjuk, hogy a nyelvhasználat rávilágít a csillagképfigurák technikai szerepére: ezek nem pusztán kulturális díszként vagy makacs babokanént maradtak fenn az antik csillagászatban (és még jóval tovább), hanem az egyes csillagok azonosíthatóságának, felismerhetőségének és memorizálásának kognitív keretét szolgáltatták.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Információk a szerzőről

Gábor Kutrovátz, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

egyetemi docens

Downloads

Megjelent

2023-03-30

Hogyan kell idézni

Kutrovátz, G. (2023). A csillagképek mint organizmusok: Anatómiai leírások Ptolemaiosz csillagkatalógusában. Per Aspera Ad Astra, 9(2), 52–66. https://doi.org/10.15170/PAAA.2022.09.02.03.