„Első a kötelesség”

Beck Soma (1872–1930), az Erzsébet Tudományegyetem Bőrklinikájának alapító professzora

Szerzők

  • Krisztina Dezső Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztálya

DOI:

https://doi.org/10.15170/PAAA.2022.09.02.08.

Kulcsszavak:

Beck Soma, bőrgyógyászat, venereológia, Erzsébet Tudományegyetem, Orvostudományi Kar

Absztrakt

Beck Soma 1924-ben már nemzetközileg is elismert tudósként érkezett Pécsre, hogy megszervezze a városba költöző Erzsébet Tudományegyetem bőrgyógyászati klinikáját. A mostoha körülmények ellenére pár év alatt egy jól működő klinikát állított fel, ahol mind a bőrbetegségekkel, mind a nemi betegségekkel küzdő pácienseket fogadni tudták. A gyógyító tevekénység mellett az egyetemi oktatásban és kutatásokban is jelentős munkát végzett a professzor. A klinikán értékes mulázsgyűjteményt készíttetett, melyek az oktatásban használtak, szakkönyvtárának átengedésével a klinika könyvtárának alapját vetette meg. Tudományos munkássága a rákkutatásra, a csecsemőkori bőrbetegségekre, a háborús fagyási sérülések kezelésére terjedt ki. Legjelentősebb műve a Krompecher Ödönnel közösen írt Die feine Architektur der primären Hautcarcinome című kötet, amelyben a bőr rákos daganatait vizsgálták. Elsőként írta le az erythema myoticum infantilénak nevezett csecsemőkori bőrbetegséget. Emellett két tojásolajalapú kenőcsöt is kifejlesztett. 

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Információk a szerzőről

Krisztina Dezső, Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztálya

osztályvezető, könyvtáros, muzeológus

Hivatkozások

Beck Soma – Fenyvessy Béla: Az ichthyolnak a bőrön át való felszívódásáról. Magyar Orvosi Archivum 8. (1899):1. 61–73.

Beck Soma: Általános irányelvek a bőrbetegségek gyógyításánál. Orvosi Hetilap 42. (1898):2. 11–12.

Beck Soma: Gyermekkori bőrbajok összefüggése a belső szervek megbetegedéseivel. Magántanári próbaelőadás. Budapesti Orvosi Ujság Mellékletei. Bőr- és Bujakórtan 3. (1905):1. 1–5.

Beck Soma: A fagyások legsúlyosabb formáinak kezelése. Budapesti Orvosi Ujság 13. (1915):16. 121–122.

Beck Soma: A háborús bőrbetegségekről. Budapesti Orvosi Ujság 15. (1917):31. 245–248., (1917):32. 255–257., (1917):33. 263–265.

Beck Soma: Tojásolaj mint kenőcsalapanyag. Orvosi Hetilap 68. (1924):8. 119–121.

Neosalvarsan lupus vulgáris ellen. Budapesti Orvosi Ujság 23. (1925):33. 1011.

Beck Soma: A fagyások legsúlyosabb formáinak kezelése. In: Az I. világháború magyar orvosi emlékeiből. Szerk. Kapronczay Károly – Kapronczay Katalin. Budapest, 2016. 268–269.

Beck Emlékkönyv. Írták: barátai és tanítványai. Pécs, 1930.

Beeson, Barker B.: Alfred Fournier, his Life and Works. Archives of Dermatology and Syphilology 10. (1924): 297–303. ǁ [DOI] https://doi.org/10.1001/archderm.1924.02360270024005 ǁ [Google Scholar] https://tinyurl.com/4dzapvkw

Brezovszky Emil: A lupus vulgaris kezeléséről. Budapesti Orvosi Ujság 27. (1929):22. 673–681.

Crissey, John Torne – Parish, Lawrence C. – Holubar, Karl: Historical Atlas of Dermatology and Dermatologists. Boca Raton – London, 2002.

Cseplák György – Schneider Imre – Faust Fülöp: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai klinikájának története. [Pécs], [2015.]

Dunea, George: Philippe Gaucher (1854–1918). Hektoen International Journal 12. (2020): 3. (https://hekint.org/2020/09/10/phillipe-gaucher-1854-1918/) [2022.04.23.]

Emed Alexander: Emlékezés Beck Somára (1872–1930). Orvoskari Hírmondó 10. (2009):11–12. 40.

A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem tanrendje az 1923/24. tanév első felére. Pécs, 1923.

A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem tanrendje az 1924/25. tanév második felére. Pécs, 1925.

A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem tanrendje az 1925/26. tanév első felére. Pécs, 1925.

Gangan, Reshmi: Paul Gerson Unna (1850–1929) – Genius of all times. Journal of Skin and Sexually Transmitted Diseases 3. (2021):1. 74–76. ǁ [DOI] https://doi.org/10.25259/JSSTD_2_2020 ǁ [Google Scholar] https://tinyurl.com/bddmhv72

Hegedüs Margit: 38 munkásévem. [Kézirat] [é. n.]

Singer, Isidore – Haneman, Frederick T.: Neumann, Isidor. The Jewish Encyclopedia (https://www.jewishencyclopedia.com/articles/11471-neumann-isidor%20) [2022.04.23.]

Kapronczay Károly: Magyar orvoséletrajzi lexikon. Budapest, 2004.

Lang Mihály: Beck Soma professor 1872–1930. In: Beck Emlékkönyv. Pécs, 1930. 3–14.

Lang Mihály: Dr. Beck Soma szobrának leleplezésekor (1931. május 31-én) tartott beszéd. Pécs, 1931.

Magyar életrajzi lexikon (1978–1991). Főszerk. Kenyeres Ágnes. Budapest, 1994.

Melczer Miklós: Megemlékezés Beck Soma professzorról halálának ötvenedik évfordulójáról. Orvosi Hetilap 121. (1980):18. 1087–1089.

Nékám Lajos: Pertik Ottó, 1852–1913. Orvosi Hetilap 57. (1913):10. 184–186.

Ehrmann, Salomon. Neue Deutsche Bibliographie – https://www.deutsche-biographie.de/sfz12727.html [2022.04.23.]

Neuber Ernő: Emlékbeszéd Dr. Beck Soma felett (1931. május 31). Pécs, 1931.

A Pécsi Orvostudományi Egyetem évkönyve 1972/1973. tanév. Szerk. Antal Ernő – Hajnal József. Pécs, 1974.

Pécsi Egyetemi Almanach I. 1367–1950. Szerk. Lengvári István. Pécs, 2015.

Romváry Ferenc: Pécs köztéri szobrai. Pécs, 2014.

Schneider Imre: Beck Soma professzor élete és munkássága (1872–1930). [Kézirat] Pécs, 2003.

Schneider Imre: Krompecher Ödön professzor halálának 80. évfordulójára. Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle 82. (2006):6. 301–304.

Spitzer, L.: Hofrat Prof. Dr. Eduard Lang. Archiv für Dermatologie und Syphilis 122. (1916): 876–879. ǁ [DOI] https://doi.org/10.1007/BF01827326 ǁ [Google Scholar] https://tinyurl.com/nxdcj2zx

Süle Tamás: A Pécsi Tudományegyetem és neves orvosai érmeken. Pécs, 2017.

Szabó Pál: A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága. Pécs, 1940.

Szállási Árpád: A hazai dermatológia kiválósága: Beck Soma (1872–1930). Orvosi Hetilap 135. (1980):2. 79–81.

Zsidó lexikon. Szerk: Ujvári Péter. Budapest, 1929.

Downloads

Megjelent

2023-03-30

Hogyan kell idézni

Dezső, K. (2023). „Első a kötelesség”: Beck Soma (1872–1930), az Erzsébet Tudományegyetem Bőrklinikájának alapító professzora. Per Aspera Ad Astra, 9(2), 156–178. https://doi.org/10.15170/PAAA.2022.09.02.08.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>