„Emlékeink tárháza”

Online helytörténeti fotógyűjtemény a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen

Szerzők

  • Krisztina Batalka Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Levéltár

DOI:

https://doi.org/10.15170/PAAA.2021.08.02.04

Kulcsszavak:

fotó, vizuális forrás, emlékezet, egyetemtörténet, közösség, Műegyetem Topotéka

Absztrakt

A tanulmány a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltárában található fotógyűjteményt mutatja be. Részletesen kitér a fotóállomány összetételére, a fényképek készítésének céljaira, valamint az egyetemi és a magánforrásból származó fényképek leírásának és feldolgozásának nehézségeire. Ismerteti a fotók további gyűjtésével és (online) közzétételével kapcsolatos szempontokat, hangsúlyozva a topotékák mint közösségi építésű helytörténeti fotógyűjtemények szerepét. Az írás felvillantja, hogy a fotók vizuális forrásként hogyan tudnak hasznosulni az egyetemtörténet-írással foglalkozók vagy más kutatási területeket művelők, illetve az egyetem és polgárai számára. 

Fotó: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltár

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Információk a szerzőről

Krisztina Batalka, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Levéltár

levéltárvezető 

Hivatkozások

Elek Orsolya: A fénykép történeti forrásként való alkalmazhatóságáról. Korall 19. (2018):73. 5–17.

Fóris Ákos: Közgyűjteményi kihívások napjainkban. Az FLE 10. Tudományos Nyári Tábora. Levéltári Szemle 68. (2018):3. 91–95.

Hajagos Csaba: A fotó, mint a nemzeti emlékezet „lenyomata” az MNL Bács Kiskun Megyei Levéltárának állományában. Levéltári Szemle 65. (2015):4. 33–49.

Heiszler Vilmos: A fényképek közgyűjteményi kezelésének kérdései. Levéltári Szemle 29.(1979):1–2. 201–213.

Egykor és ma – A pécsi egyetem épületei. Szerk. Lengvári István – Ruprech Judit. Pécs, 2017.

Egykor és ma – A pécsi egyetem polgárai. Szerk. Lengvári István – Csortos Szabolcs. Pécs, 2019.

Toma Katalin: Co:op – topotéka. Budapest Főváros Levéltára „A közösség mint lehetőség” elnevezésű nemzetközi programban. Honismeret 46. (2018):3. 44–49.

Toma Katalin: Topotéka. Helyi közösségek részvétele a magánjellegű dokumentumok megőrzésében és megosztásában. Századok 153. (2019):2. 429–436.

Tomsics Emőke: Nemzeti identitás és fotográfia. A fénykép emlékezetformáló szerepének kialakulása. Iskolakultúra 15. (2005):3. 49–56.

Építőmérnök hallgatók az egyetem udvarán, 1955. ősz

Downloads

Megjelent

2022-03-21

Hogyan kell idézni

Batalka, K. (2022). „Emlékeink tárháza”: Online helytörténeti fotógyűjtemény a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Per Aspera Ad Astra, 8(2), 69–80. https://doi.org/10.15170/PAAA.2021.08.02.04