Egy amerikai fényképész Magyarországon

Harrison Forman látogatása 1960-ban

Szerzők

  • Lajos Somogyvári Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Tanárképző Központ

DOI:

https://doi.org/10.15170/PAAA.2021.08.02.03

Kulcsszavak:

Harrison Forman, mindennapok története, digitalizáció, vizuális történelem, társadalomtörténet

Absztrakt

Napjainkban egyre több adatbázis vélik digitálisan elérhetővé, mind a szöveges, mind a vizuális forrásokat tekintve (a pandémiás helyzet ezt a folyamatot csak felerősítette) – a kutatás számára ez egyre bővülő lehetőségeket nyit meg, több perspektívát kínálva a közelmúlt történetének kutatásához. A tanulmányban a neves amerikai fényképész, utazó és újságíró, Harrison Forman 1960-as magyarországi látogatásának fotóanyagát használva mutatom be a képelemzések társadalomtörténeti hasznosíthatóságát. A University of Wisconsin-Milwaukee Libraries honlapján közzétett gyűjtemény nemcsak a képeket tartalmazza, hanem azt az úti jegyzetfüzetet, naplót is, amibe Forman a benyomásait jegyzetelte és ez a forrás jól kiegészíti az elemzést. A korban egyedülálló színes képek a mindennapok társadalomtörténetéhez fontos adalékot nyújt, a kollektivizálás, az iparosítás, a fogyasztás és kultúra számos területét lefedve, a régi és az új, modernizálódó világ átmenetiségét jól bemutatva. 

Fotó:  
Amerikai Földrajzi Társaság Könyvtára, Milwaukee-i Wisconsini Egyetemi Könyvtárak

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Információk a szerzőről

Lajos Somogyvári, Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Tanárképző Központ

adjunktus

A káposzta betakarítása

Downloads

Megjelent

2022-03-21

Hogyan kell idézni

Somogyvári, L. (2022). Egy amerikai fényképész Magyarországon: Harrison Forman látogatása 1960-ban. Per Aspera Ad Astra, 8(2), 53–67. https://doi.org/10.15170/PAAA.2021.08.02.03