Identitás – fotó – dizájn

Tablóképek /a közösségi tudat vizuális lenyomatai a 21. század elejéről

Szerzők

  • Klára Fogarasi fotótörténész - etnográfus

DOI:

https://doi.org/10.15170/PAAA.2021.08.02.07

Kulcsszavak:

tablókép, identitás, diákévek, emlék

Absztrakt

A személyes identitás kifejezésére a fényképezés műfajaiban sok lehetőség kínálkozik (a hivatásos fényképészek portréitól napjaink selfijéig). Teljesen más jellegű, összetettebb tartalmi és formai elemeket ötvöző képi műfaj a tablókép: ahol festői, grafikai eszközök, szövegek környezetében jelennek meg a portrék. De a létrehozás módjában is más a tabló: tudatos tervezéssel, nem hirtelen ötlettől vezérelve készül. Igazi jelentősége azonban a közösségi identitás képi kifejezésében, illetve ennek egyedi megformálásában rejlik.  

Identitásunk formálódásának fontos állomása a diákévek befejezése, a felnőttkor kezdete. Rituális események sora kíséri (ballagás, érettségi vizsgák, felvételi: szigorú figyelmet igénylő megmérettetések; komoly, vidám, tréfás történések).  

A 21. században a naponta bővülő technikai lehetőségek közepette minden eseményről pillanatképek milliói készülhetnek, a tablókép-készítés szokása mégis él és virul, melyekre tízezrek szavaznak a facebook versenyeken. A tablókép akár az utolsó pillanatait élő közösségi összetartozás vizuális dokumentuma, akár egyéni kreativitás, vagy üzleti vállalkozás terméke; formailag akár egyedi és sokszorosított, tárgyi mivoltában létező vagy virtuális jelenség, célját tekintve többfunkciós tárgy, mert közszemlére kerül. Ellátja az adott intézmény képviseletét a szélesebb nyilvánosság előtt az utcai kirakatokban egy adott időszakban; majd képviseli a távozókat később az iskola falain a helyi kisközösségben az iskola fennállásáig; és képviseli az osztály egészét önmaguk előtt a privát képhasználatban.   

Rituális tárgy a tablókép, emlék-jel: a közösségi és privát képanyag fontos része, mely jelentős átalakuláson megy át napjainkban is a digitális kor lehetőségeit követve. A sokszor meghökkentő látványosságra törekvő tablók ma már nem csupán egy lokális vagy szakmai identitás vizuális kifejezését tartják fontosnak, egyre gyakrabban jelennek meg például a planetáris tudatra utaló képi elemek és utalások. 

 

A tablóképet készítette: Lipcsei Máté 

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.
Széchenyi István Általános Iskola 1999. 8.a Dunakeszi Örökös Ökoiskola, Akkreditált Kiváló Tehetségpont, Klebelsberg Központ.

Downloads

Megjelent

2022-03-21

Hogyan kell idézni

Fogarasi, K. . (2022). Identitás – fotó – dizájn: Tablóképek /a közösségi tudat vizuális lenyomatai a 21. század elejéről. Per Aspera Ad Astra, 8(2), 113–136. https://doi.org/10.15170/PAAA.2021.08.02.07