Egy tanítóképezdei igazgató leváltásának hiányos emlékezete a millennium körüli években

Szerzők

  • Martin Méreg Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.15170/PAAA.2015.02.02.01

Kulcsszavak:

oktatás- és neveléstörténet, történeti emlékezet, mikrotörténelem, Pécsi Püspöki Tanítóképző Intézet, Schultz Imre

Absztrakt

Napjainkban megnövekedett az emlékezés és emlékezet témájával foglalkozó hazai és külföldi neveléstörténeti művek száma, melyek többek között az önéletírás, a tanári identitás és az intézménytörténet témáit ölelik fel. Jelen tanulmány középpontjában a Pécsi Püspöki Tanítóképző Intézet egykori igazgatója, Schultz Imre, illetve 1885-ben bekövetkezett leváltásának története áll, mely egy nagyobb, Schultz Imre életművét feltáró kutatás résztémáját képezi. 

Schultz Imre 1871 és 1901 között volt a Pécsi Püspöki Tanítóképző Intézet tanára, 1878 és 1885 között igazgatója. Számos tankönyvet és módszertani témájú cikket írt, tagja volt a Szent István Társulat Irodalmi és Tudományos Osztályának. A tanítóképző intézet történetét bemutató szövegek elismerően írnak igazgatói tevékenységéről, leváltásának körülményeit azonban gondosan kerülik. 30 éves tanári jubileuma ünnep lehetne az Intézet történetében, ennek azonban nyomát sem találni az Intézet évkönyvében… 

A tanulmány Schultz Imre igazgatói tevékenységének jár utána még érintett, kortárs személyek írásai nyomán, melyekben az események különböző szempontú leírása, kiemelése mellett ugyanolyan fontos szerepet kap a hallgatás, finom, kortársak számára még érthető utalások formájában. Ez a sokatmondó hallgatás az utókor számára azonban felejtéssé vált. 

A mikrotörténeti tárgyú kutatás Schultznak a tanítóképzőhöz fűződő viszonyát elemzi az intézet történetéről szóló, reprezentatív célokat szolgáló szövegek és levéltári források összevetésével, melyen keresztül felszínre kerülnek a tanári testület és az intézményt fenntartó pécsi püspökség konfliktusai. 

Fotó: Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Információk a szerzőről

Martin Méreg, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

PhD-hallgató

Downloads

Megjelent

2015-12-23

Hogyan kell idézni

Méreg, M. (2015). Egy tanítóképezdei igazgató leváltásának hiányos emlékezete a millennium körüli években. Per Aspera Ad Astra, 2(2), 7–24. https://doi.org/10.15170/PAAA.2015.02.02.01

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>