Évf. 7 szám 1 (2020): Fiatalok a társadalomban

					View Évf. 7 szám 1 (2020): Fiatalok a társadalomban

Jelen számunkban olyan írásokat közlünk, melyek a fiatal generáció tagjait a társadalom és a közélet aktív szereplőiként mutatják be. A szám szerzői a két világháború közötti csehszlovákiai magyar ifjúság szervezeteinek tevékenységén, a magyar, a keletnémet és a román hallgatók diktatórikus keretek közötti mozgásterén, valamint a magyar hallgatói önkormányzati mozgalom nyolcvanas évek végétől kezdődő formálódásán keresztül világítanak rá az ifjúság egyéni/csoportos társadalmi szerepvállalásának különféle céljaira, sajátos formáira, eszközeire, s elemzik az ezek mögött húzódó nézetrendszereket. Többek között olyan kérdésekre keresik a választ, hogy hogyan értelmezték a fiatalok saját, társadalomban elfoglalt pozíciójukat, illetve, hogy milyen cselekvő szerepet játszottak nagyobb horderejű vagy lokális, társadalmi-politikai változások előkészítésében, lezajlásában.

 

Megjelent: 2020-08-17

Teljes szám