A fotografikus képi struktúra alkotói és jellemzőik – 20. századi családi fényképek példáin keresztül

Szerzők

  • Viktória Terendi Tornyai János Múzeum

DOI:

https://doi.org/10.15170/PAAA.2022.09.01.05

Kulcsszavak:

fénykép, képi struktúra, ábrázolásmód, képelemzés, képalkotók

Absztrakt

A privát fényképek olyan összetett médiumként értelmezhetők, amelyek a valóságként elfogadott közeg és a benne adott pillanatban megvalósult aktivitásoknak csak egy részletét metszik ki, mégis mindezek látható szegmenseinek, széles spektrumát képesek rögzíteni. A hozzájuk kapcsolódó, elbeszéléssé formált emlékek pedig mindezeket olyan további információkkal egészítik ki, amelyek a képi tartalom belső összefüggéseit, az ábrázolt szituáció értelmezését, valamint annak tágabb kontextusát világítják meg. A fotókhoz tapadó tartalomegyüttes tehát rétegzett. A tanulmány célja, hogy az explicit tartalmi réteget, azaz a felszíni vizuális információegyüttest alkotóelemeire bontsa, és szisztematikusan elemezze annak érdekében, hogy feltáruljanak a mélyebb tartalmi rétegek értelmezését befolyásoló tulajdonságaik. Ahhoz, hogy a kétdimenziós látványelemmé formált idő, tér, személyek és események fontosabb jellemzőit áttekintse a szerző, az életmódváltozáshoz kapcsolódó vizuális etnográfiai kutatásának több mint kétezer családi fotóból álló forrásanyagát veszi górcső alá.

Kép forrása: AI fotógyűjteményéből

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Információk a szerzőről

Viktória Terendi, Tornyai János Múzeum

Néprajzkutató, muzeológus

Kép forrása: AI fotógyűjteményéből

Downloads

Megjelent

2022-10-24

Hogyan kell idézni

Terendi, V. (2022). A fotografikus képi struktúra alkotói és jellemzőik – 20. századi családi fényképek példáin keresztül. Per Aspera Ad Astra, 9(1), 90–112. https://doi.org/10.15170/PAAA.2022.09.01.05