Privát családi fényképezés a 19–20. század fordulóján

Szerzők

  • Anna Sidó Petőfi Irodalmi Múzeum

DOI:

https://doi.org/10.15170/PAAA.2021.08.02.02

Kulcsszavak:

családi fotó, amatőr fotózás, Szabadka, Brenner József, Csáth Géza

Absztrakt

Tanulmányomban a 19–20. század fordulóján Szabadkán élt Brenner József fotós tevékenységén keresztül tárom fel az amatőr fényképezés, mint szabadidős tevékenység, kibontakozásának történetét. Vizsgálatom fókuszában Brenner tevékenysége és családi fényképei állnak, mely tematika alapvetően határozta meg az amatőr fényképészet szélesebb körben való elterjedésének kezdeti korszakát. A családfő, Id. Brenner József nem csupán az író, Csáth Géza (Brenner József) apjaként ismert, hanem Szabadka egyik első jegyzett amatőr fotósa is volt, aki 1898 tavaszától az 1930-as évekig saját fényképezőgépével örökítette meg a családtagokat és a hozzájuk kötődő eseményeket. A privát vagy családi fényképezés behatóbb megértése érdekében a dolgozat elején a legmeghatározóbb fotóelméleti munkák segítségével szeretném körvonalazni a családi, illetve a privát fotó fogalmi kereteit, melyet végig referenciaként használok. A tanulmány során célom, hogy részletesen feltárjam id. Brenner fényképezési tevékenységének indulását, figyelembevéve annak kulturális előképeit, technikai és szaktudásbeli feltételeit. Ennek kapcsán két meghatározó problémára keresem a választ: milyen társadalmi, szellemi és technikai körülmények között kezdődött egy amatőr fotós tevékenység a századfordulón, valamint milyen általános ikonográfiai elemei vannak a családi fotózásnak, ami érvényes lehet mind Brenner képeire is. 

A tanulmányban tehát e kulturális gyakorlatnak a kezdeti időszakára szeretnék rávilágítani, arra a korra, amikor ennek a műfajnak rögzültek a vizuális kódjai, kellékei, jelentése és kulturális szokásrendszere. Mindezt pedig bemutatva egy esettanulmányon, azaz id. Brenner példáján és fotóin keresztül. A vizsgált téma összetettsége módszertanában és szempontrendszerében egyszerre több diszciplínát is érint, így egyebek mellett a fotótörténet, a vizuális antropológia, a kommunikáció, illetve a kultúrtörténet területeit. 

Fotó: Petőfi Irodalmi Múzeum 

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Információk a szerzőről

Anna Sidó, Petőfi Irodalmi Múzeum

művészettörténész, muzeológus

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék, PhD-hallgató

A Brenner család gyerekei rokonokkal, játék közben, Palics (?), 1898

Downloads

Megjelent

2022-03-21

Hogyan kell idézni

Sidó, A. (2022). Privát családi fényképezés a 19–20. század fordulóján. Per Aspera Ad Astra, 8(2), 35–52. https://doi.org/10.15170/PAAA.2021.08.02.02