Steinberger Sarolta, az első, Budapesten avatott doktornő

Szerzők

  • Judit Forrai Semmelweis Egyetem; Wesley János Lelkészképző Főiskola

DOI:

https://doi.org/10.15170/PAAA.2021.08.01.05

Kulcsszavak:

női orvos, nőorvos, első diplomás, doktori avatás, diszkrimináció, Orvosi Kamara, balneológia, antiszemitizmus, felvilágosító előadások

Absztrakt

Steinberger Sarolta (1875–1966) szülész-nőgyógyász, az első nő, aki diplomát kapott a budapesti egyetemen. 1875. szeptember 12-én született Tiszaújlakon, egy jómódú zsidó család hetedik gyermekeként. Magánúton végezte el a gimnáziumi tanulmányait és érettségizett a kolozsvári Református Kollégiumban.

Ferenc József 1895. november 18-án kelt „legfelsőbb rendelete,” valamint Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter 1895. december 19-én tartott királyi leirata lehetővé tette a nők felvételét az orvostudományi, bölcsészettudományi és gyógyszerészi tanulmányokra az egyetemeken. A rendelet utat nyitott Steinberger Sarolta előtt is, akit 1900. november 3-án avattak fel első magyar Pesten végzett orvosnőként. Ezután külföldön folytatta a szülészet és a nőgyógyászat tanulmányait, de balneológusként is dolgozott a Kárpátalja középső részén található Visk Gyógyfürdőben. Hazatérése után orvosként kezdett dolgozni a Tauffer Klinikán. Az alapítóról, Tauffer Vilmosról elnevezett klinika 1881-ben kezdte meg működését, később 1898-ban az épület egy újabb szárnnyal bővült. Később 1928-ban kinevezték az Országos Társadalombiztosítási Intézet (OTI) főorvosává. 1944-ig töltötte be ezt a tisztséget. 1944-től haláláig.  1966. november 24-én nyugdíjba ment, mely időszakot a pesthidegkúti otthonában töltött.

Egész életében kiváló orvos volt, de folyamatosan küzdenie kellett a különböző formákban megnyilvánuló megkülönböztetés ellen, mint nő, mint egy zsidó ember, mint egy „aggszűz”, ami egész életét végigkísérte.

Fotó: Radnóti Zoltán: A legújabbkori Sára élete – Az életet adó – (Életmesék XV.)

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Információk a szerzőről

Judit Forrai, Semmelweis Egyetem; Wesley János Lelkészképző Főiskola

MTA doktora, egyetemi tanár

Downloads

Megjelent

2021-07-26

Hogyan kell idézni

Forrai, J. (2021). Steinberger Sarolta, az első, Budapesten avatott doktornő. Per Aspera Ad Astra, 8(1.), 85–103. https://doi.org/10.15170/PAAA.2021.08.01.05

Folyóirat szám

Rovat

Műhely