A fogyasztási cikkek kategorizálása - új áttekintés: néhány észrevétel Törőcsik M. és Jakopánecz E. cikkéhez (Marketing & Menedzsment, 2010/2. szám)

Szerzők

  • Gábor Rekettye PTE KTK GTI Marketing Tanszék

Kulcsszavak:

marketingtörténet, termékkategorizálás, fogyasztásicikk-klasszifikáció, piacorientáció

Absztrakt

A hivatkozott tanulmányban a szerzők a fogyasztási cikkek nemzetközileg elfogadott klasszifikációját egy új taggal - az ún. fogyasztói ellenállást kiváltó termékekkel - javasolják kiegé­szíteni; megkísérlik szakirodalmi áttekintéssel elméleti oldalról indokolni javaslatukat. Okfejtésük a klasszifikáció története és a nemzetközi szakirodalom alapján vitatható. Kevés olyan esetre emlékszem, amikor magyar marketingszakemberek tudományos vitát indítottak volna; pedig egy-egy tudományos vita kimenete legtöbbször pozitív kimenetű játszma, mindenki gazdagodva kerülhet ki belőle.

Downloads

Megjelent

2019-10-01

Hogyan kell idézni

Rekettye, G. (2019) „A fogyasztási cikkek kategorizálása - új áttekintés: néhány észrevétel Törőcsik M. és Jakopánecz E. cikkéhez (Marketing & Menedzsment, 2010/2. szám)”, Marketing & Menedzsment, 45(1), o. 65–72. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/598 (Elérés: 17 június 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Vita