A marketing történetéről - historiográfiai aspektusból

Szerzők

  • Bálint Nagy International Business School Marketing Tanszék

Kulcsszavak:

marketingtörténet, historiográfia, marketingértelmezések

Absztrakt

A marketingtörténet-írás törté­netének néhány fontos kérdését járja körül ez a cikk, köztük az egyik legalapvetőbbet: van-e a marketingnek önálló története. Felveti, vajon a marketingtörténet nem azonos-e korunk gazdaság- és társadalomtörté­netével, azaz a történetíró a huszadik század második felé­től kezdve nem szükségszerűen marketingtörténetet ír-e. Kitér a marketingdefiníciók változásá­nak a marketingtörténet értelmezésére gyakorolt hatására s arra is, hogy a marketing mint szakma fejlődésének bemutatása nem azonos a marketing társadalomformáló tényezővé válásának történetével.

Downloads

Megjelent

2019-10-01

Hogyan kell idézni

Nagy, B. (2019) „A marketing történetéről - historiográfiai aspektusból”, Marketing & Menedzsment, 45(3), o. 15–20. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/525 (Elérés: 3 június 2023).

Folyóirat szám

Rovat

Marketingelmélet