A banki stratégiák lehetséges irányai

Szerzők

  • Vörös Máté Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2020.54.01.06

Kulcsszavak:

stratégia, bank, működési hatékonyság, ökoszisztéma

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A 2008-as pénzügyi válságot követő években jelentős változások történtek a globális és hazai bankpiacon. A profitabilitás dimenziójában a bevételoldal jelentős hányadát biztosító hitelezés átalakult, míg a költségek oldalán a működési hatékonyság kapott nagyobb hangsúlyt. A bankok stratégiaalkotásakor az elmúlt évek változásait, illetve a megváltozott piaci körülményeket szem előtt kell tartani. A régi üzleti modell többek között a fintech forradalom, az új versenytársak, a változó fogyasztói preferenciák, a szigorodó szabályozás miatt várhatóan nem fog tartósan fennmaradni a bankszektorban, ezért új gondolkodásra, új irányokra van szükség a stratégiaalkotáskor.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A tanulmány elméleti összefoglaló, amely a stratégiaalkotás és a működési hatékonyság szakirodalmából vett elméleteket gyakorlati megközelítéssel dolgozza fel.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Bár a globális bankpiac merőben eltérő sajátosságokat mutat földrajzi egységenként, a digitalizációnak köszönhetően érdemes az egész világot átfedően jó gyakorlatokat keresni akár a nyugat-európai, akár a hazai bankok esetében. A legsikeresebb bankok a stratégiájukat valamely kulcskompetenciájukra építik, amely tartós gazdasági erőfölényt biztosít számukra. Ugyanakkor a válságot megelőző időszakkal ellentétben, a működési hatékonyságot sem szabad figyelmen kívül hagyni.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A tanulmány a kínai bankpiac egyik új szereplőjének működésén keresztül, a működési hatékonyság növelésére és a megfelelő kulcskompetencia kialakítására kínál lehetséges alternatívákat. Egyrészt bemutatja, hogy az európai pénzügyi gondolkodásban merőben idegen horizontális terjeszkedés lehet valódi stratégiai előny, másrészt rávilágít, hogy a működési hatékonyság növelése szintén képes erőfölényt biztosítani, továbbá bemutatja, hogy a kulcskompetenciák és a működési hatékonyság szorosan összefonódhat, azok nem válnak el egymástól élesen. Rávilágít a működési hatékonyság szerepének növekedésére, a banki működés kiegészítő folyamatainak szerepére, illetve egy érdekes stratégia irányt is bemutat. Elméleti összefoglaló lévén a téma empirikus vizsgálatával jelen tanulmány nem foglalkozik, azonban a terület részletes elemzése további kutatási lehetőségeket biztosíthat.

Információk a szerzőről

Vörös Máté, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

PhD hallgató

Downloads

Megjelent

2020-05-08

Hogyan kell idézni

Vörös, M. (2020) „A banki stratégiák lehetséges irányai”, Marketing & Menedzsment, 54(1), o. 65–73. doi: 10.15170/MM.2020.54.01.06.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek