Nemzetközi kitekintés a post-mortem adatvédelemre

Szerzők

  • Puskás Tamás Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.47272/KIKPhD.2022.1.3

Kulcsszavak:

adatvédelem, személyes adat, post-mortem, GDPR

Absztrakt

A huszonegyedik században, a keletkező nagy mennyiségű adat okán kiemelt figyelmet kell fordítanunk azok védelmére. Az életünk során hatalmas adathalmaz keletkezik rólunk, mely valós személyünktől akár teljesen elkülönülhet. Halálunkat követően ezek a rólunk tárolt információk, az online személyiségünk önállósodnak, tovább élnek, mely okot adhat az ezekkel kapcsolatos védelem kérdésének felvetésére. A cikkben egy nemzetközi kitekintést teszek, mely során megvizsgálom különböző külföldi államok jogszabályait, és a post-mortem adatvédelemre vonatkozó szabályozási megoldásait.

Információk a szerzőről

Puskás Tamás, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék, Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport

A szerző elérhetősége: puskas.tamas@pte.hu

Hivatkozások

Buitelaar, J. C.: Post-mortem privacy and informational self-determination. Ethics and Inforamtion Technology, 2017/19, 129–142. o. https://doi.org/10.1007/s10676-017-9421-9

Puskás Tamás: Az elhaltak adatainak haladó értelmezése az adatjogi szabályozás tükrében. Egyetemi diplomamunka. Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2022, 7-8. o.

Joseph Duball: American Data Privacy and Protection Act heads for US House floor https://iapp.org/news/a/american-data-privacy-and-protection-act-heads-for-us-house-floor/

U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights: HIPAA Administrative Simplification Regulation Text https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr/privacy/hipaa/administrative/combined/hipaa-simplification-201303.pdf

About Inactive Account Manager https://support.google.com/accounts/answer/3036546?hl=en

Hänold, Stefanie, Knoke, Friederika, Krügel, Tina: ’Big Data’ analytics and the processing of health data for scientific research purposes: The German legal framework In: AEGLE in your Country. How does you country process health data after GDPR? Germany. Leibniz Universität, Hannover, 2018. 20. o.

Jóri András, et. al.: A GDPR magyarázata. Budapest, HVG ORAC Kiadó, 2018. 56. o.

Az Európai Unió Tanácsának jegyzőkönyve, 1995.2.8., 4730/95 dokumentum

A 29. cikk alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport: 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról WP 136, 2007. június 20. https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_hu.pdf

Adding a Legacy Contact https://about.fb.com/news/2015/02/adding-a-legacy-contact/

Harbinja, Edina: Post-mortem privacy 2.0: theory, law, and technology. International Review of Law, Computers & Technology, 31(1), 26-42. o. https://doi.org/10.1080/13600869.2017.1275116

Downloads

Megjelent

2022-07-01

Hogyan kell idézni

Puskás, T. „Nemzetközi kitekintés a Post-Mortem adatvédelemre”. Közigazgatási és Infokommunikációs Jogi PhD Tanulmányok, köt. 3, sz. 1, 2022. július, o. 37-47, doi:10.47272/KIKPhD.2022.1.3.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok