A mesterséges intelligencia alkalmazásának adatvédelmi aggályai a közigazgatásban

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.47272/KIKPhD.2022.1.1

Kulcsszavak:

közigazgatás, mesterséges intelligencia, adatvédelem

Absztrakt

A Mesterséges Intelligenciák (MI) – tágabban megfogalmazva az algoritmusvezérelt folyamatok – alkalmazási kérdéseinek aktualitását az információ- és kommunikációtechnológia gyors fejlődése indukálja. Minden előnyével és hátrányával együtt ez kétségtelenül meghatározó tényező mind a köz-, mind a magánszféra szereplői számára, ezért is válhatott a digitalizáció egyik központi célkitűzésévé az európai és hazai közigazgatásnak. A fejlődési cél szem előtt tartása mellett azonban nem szabad megfeledkezni a kockázatokról, amelyek különösen nagy hatást gyakorolhatnak az emberi méltóságra és annak védelmére, a természetes személyek magánszférájába való aránytalan beavatkozás, valamint a személyes adataiknak nem megfelelő kezelése által. Jelen kutatás célja a közigazgatási rendszerek általi MI használat központi adatvédelmi aggályainak azonosítása. Ehhez a szükséges mértékben a közigazgatásban alkalmazható algoritmusok jelenlegi és lehetséges felhasználási területeinek feltárására és az Általános Adatvédelmi Rendelet mesterséges intelligenciával kapcsolatos szabályozási megközelítésének vizsgálatára is sor kerül.

Információk a szerzőről

Kollár Gergő, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport

A szerző elérhetősége: kollar.gergo@ajk.pte.hu

Hivatkozások

Misuraca, Gianluca – van Noordt, Colin: Overview of the use and impact of AI in public services in the EU, (Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020)

Southerton, Clare: Datafication. Schintler, Laurie – McNeely, Connie (Szerk.): Encyclopedia of Big Data. (Springer, 2020)

Bankó Zoltán – Szőke Gergely László: Az információtechnológia hatása a munkavégzésre, (Utilitates Bt., Pécs, 2015)

Magyary Zoltán: Magyar Közigazgatás. (Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1942)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény Preambuluma

Patyi András: A közigazgatási működés jogi alapjai (Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017)

Samu Nagy Dániel „Mesterséges Intelligencia a Közigazgatásban” Országgyűlés Hivatal, Képviselői Információs Szolgálat 2021/73.

Iváncsics Imre – Fábián Adrián: Hatósági Jogalkalmazás a Közigazgatásban (Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2013)

Fejes Erzsébet – Futó Iván, „Mesterséges intelligencia a közigazgatásban – az érdemi ügyintézés támogatása” Pénzügyi Szemle Különszám 2021/1,

Jóri András: Adatvédelmi Kézikönyv, Elmélet, Történet, Kommentár. Budapest, Osiris Kiadó, 2005.

European Parliamentary Research Service, Scientific Foresight Unit (STOA): The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on artificial intelligence (PE 641.530 – June 2020)

Fejes Erzsébet – Futó Iván, „Mesterséges intelligencia a közigazgatásban – az érdemi ügyintézés támogatása” Pénzügyi Szemle Különszám 2021/1,

Siapka, Anastasia, „The Ethical and Legal Challenges of Artificial Intelligence: The EU response to biased and discriminatory AI” Panteion Társadalom- és Államtudományi Egyetem (2018)

European Parliamentary Research Service, Scientific Foresight Unit (STOA): The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on artificial intelligence (PE 641.530 – June 2020)

Szőke Gergely László, „Az adatvédelem szabályozásának történeti áttekintése” Infokommunikáció és jog 2013/3

Szabó Máté Dániel: Az információs hatalom alkotmányos korlátai (Miskolci Egyetem, Miskolc, 2012)

Osztopáni Krisztián: Péterfalvi Attila – Révész Balázs – Buzás Péter (Szerk.): Magyarázat a GDPR-ról. (Wolters Kluwer Hungary, Budapest, 2018)

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége és az Európa Tanács: Európai adatvédelmi jogi kézikönyv. (Az Európai Unió kiadóhivatala, Luxembourg, 2019)

Kis Kelemen Bence – Hohmann Balázs: A Schrems ítélet hatásai az európai uniós és magyar adattovábbítási gyakorlatokra. Infokommunikációs jog, 2016/2.,

Pataki Gábor – Szőke Gergely László „Az online személyiségprofilok jelentősége” Polyák Gábor (Szerk.): Algoritmusok, keresők, közösségi oldalak és a jog – a forgalomirányító szolgáltatások szabályozása (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2020)

Jóri András: A GDPR magyarázata (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2018)

Ződi Zsolt: Platformok, robotok és a jog (Gondolat Kiadó, Budapest, 2018)

Cohen, Julie E. „What privacy is for” 126 Harvard Law Review (2013)

Mayer-Schönberger, Viktor – Cukier, Kennethe: Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think (Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 2013)

Agencia Española Protección Datos (AEPD): Technologies and Data Protection in Public Administrations (2020)

Mohay Ágoston, „A mesterséges intelligencia szabályozási perspektívái az Európai Unióban”, Kis Kelemen Bence – Mohay Ágoston (Szerk.): A technológiai fejlődés jogi kihívásai: Kézikönyv a jogalkotás és jogalkalmazás számára (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2021)

Edwards, Lilian „Enslaving the Algorithm: From a “Right to an Explanation” to a “Right to Better Decisions”?” IEEE Security & Privacy (2018) 16(3),

Chander, Anupam „The Racist Algorithm?” Michigan Law review, Volume 115, Issue 6. (2017) 1028-

Révész Balázs: Péterfalvi Attila – Révész Balázs – Buzás Péter (Szerk.): Magyarázat a GDPR-ról. (Wolters Kluwer Hungary, Budapest, 2018)

Hohmann Balázs, "A köztestületek átláthatóságának egyes feltételeiről" Közigazgatási és Infokommunikációs Jogi PhD Tanulmányok 1.1 (2020)

Wachter, Sandra - Mittelstadt, Brent – Russel, Chris, „Counterfactual explanations without opening the black box: automated decisions and the gdpr” Harvard Journal of Law & Technology Volume 31, Number 2 (2018)

Solove, Daniel J., „Privacy Self-Management and the Consent Dilemma”, 126 Harvard Law Review (2013)

Szőke Gergely László, „A közösségi oldalak szabályozási problémái”, Kis Kelemen Bence – Mohay Ágoston (Szerk.): A technológiai fejlődés jogi kihívásai: Kézikönyv a jogalkotás és jogalkalmazás számára (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2021)

Zarsky, Tal, ‘Transparent Predictions’, University of Illinois Law Review no. 4 (2013)

Desouza, Kevin C. – Dawson, Gregory S. – Chenok, Daniel „Designing, developing, and deploying artificial intelligence systems: Lessons from and for the public sector” Business Horizons Volume 63, Issue 2 (2020)

Downloads

Megjelent

2022-07-01

Hogyan kell idézni

Kollár, G. „A mesterséges Intelligencia alkalmazásának adatvédelmi aggályai a közigazgatásban”. Közigazgatási és Infokommunikációs Jogi PhD Tanulmányok, köt. 3, sz. 1, 2022. július, o. 5-27, doi:10.47272/KIKPhD.2022.1.1.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok