Archívum

 • 2023/I. szám
  Évf. 4 szám 1 (2023)

  A változás mostanra életünk mindennapi része lett, talán már inkább a változás sebessége és irányai, mintsem folyamatos jelenléte adja a gondolkodás és így a tudományos vizsgálódás egyik mozgatórugóját.

  Erre a változásra való reflexió mostanra nemcsak a lapszámban megjelentetett tanulmányokban jelenik meg, hanem szerkesztőségünk munkájában is megmutatkozik. Ez az első olyan számunk, amelynek kiadását már többségében külföldi szakértőkkel kibővülő nemzetközi szerkesztőbizottsággal hoztuk létre. Jól megmutatkozik ez a változás lapszámunk szerzői gárdájában is, s az elkészült cikkekben is – a folyóiratban megjelenő kézirat többsége idegen nyelven kerül közlésre, mert ilyen formában biztosítható a tanulmányokban vizsgált témakörökben a megfelelő tudományos diskurzus, s a szerzők között is markánsan megjelennek immár a külföldi kutatók.

  Ettől az évtől fogva, folytatva folyóiratunk szakmai munkájának építését, a Pécsi Tudományegyetem belső tudományos pályázatának támogatásával további fejlesztéseket valósítottunk meg: folyóiratunk, új, minden szakmai igényt kielégítő honlapra költözött, tartalmai, felületei magyar nyelv mellett immár teljes egészében angol nyelven elérhetőek, és folyamatosan bővítjük azon hazai és nemzetközi szakmai adatbázisok, indexek körét, ahova a folyóiratunkban közölt írások eljutnak. Izgalommal tekinthetünk hát a jövőbe, amelynek új kihívásaihoz Szerzőink írásai kiváló „útjelzőket” biztosítanak.

  A Kiadó nevében ezúton is köszönöm Szerzőink igyekezetét, a Szerkesztőbizottság tagjainak és a lektoroknak a felkérések elfogadását és áldozatos munkájukat. Külön köszönet illeti a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont munkatársait, akik oly sok tekintetben nyújtanak segítséget folyóiratunk megjelentetéséhez.

  Jó szakmai „merítkezést” kívánok minden Olvasónak!

 • Évf. 3 szám 1 (2022)

  Előszó

  Hihetetlen változás alatt van világunk – nem csak a nemzetközileg feszült helyzetben érezhetjük mindezt, hanem a rohanó technológiai fejlődés indukálta szabályozási űrre tekintettel is, amelyre a jognak, mint általános társadalmi normarendszernek minden korábbinál gyorsabb választ kell adni. Mindezt egy olyan környezetben, ahol sokszor a szabályozás alapját képező álláspontok ütköztetésére sincs megfelelő idő, arra tekintettel, hogy a szabályozás képes legyen megelőzni az újonnan kialakult helyzetek negatív kifutásait, következményeit. Jelen lapszámban ezen izgalmas témakörökkel foglalkoznak Szerzőink.

  A lapszámban olyan témák merülnek fel, mint a mesterséges intelligencia közigazgatásban történő hasznosításának adatvédelmi kérdései, amely válaszokat ad az egyre aktuálisabb problémakörre; a szintén ezen közigazgatási rendszerek keretében létrehozott és fenntartott kormányzati platformok átláthatóságának egyes kérdései; az elhalt személyek adatvédelme, amely megfeszegeti az adatvédelem hagyományos értelmezési kereteit; az autonóm járművekre vonatkozó közigazgatási jogi követelmények hazai rendszerének újragondolása és végül, de nem utolsósorban az adatok hasznosításának potenciális alkotmányjogi korlátai is terítékre kerülnek.

  Úgy hiszem, hogy Szerzőink rendkívül kurrens témaválasztásaikkal és szakmailag megalapozott új álláspontjaikkal sikeresen nyújthatnak iránymutatásokat a közigazgatási és infokommunikációs tématerület iránt érdeklődő szakmai közönség számára.

  A Kiadó nevében ezúton is köszönöm Szerzőink igyekezetét, a Szerkesztőbizottság tagjainak és a lektoroknak a felkérések elfogadását és áldozatos munkájukat.

  Jó szakmai „merítkezést” kívánok minden Olvasónak!

   

  Hohmann Balázs, főszerkesztő

 • Évf. 2 szám 1 (2021)

  Előszó

  Az első lapszám megjelentetésének sikere után jelen folyóirat Szerkesztőbizottsága örömmel fogott bele a második, 2021-ben megjelenő lapszám összeállításának. A cél nem változott: a tudományos pályafutásuk első felében járó fiatal kutatók számára lehetőséget biztosítson az e témakörben megfogalmazott gondolataik közreadásában.

  Izgalmas témakörök vizsgálatát tűzték ki Szerzőink maguk számára: jelen szám keretében csupa modern problémakörrel találkozhatunk az egészségügyi és általános adatkezelés, a mesterséges intelligencia egyes kérdéseinek, az átláthatóság nemzetközi értelmezésének vagy éppen a hazai népszavazási kezdeményezésekre vonatkozó szabályozást vizsgáló írásokban. Hiszem, hogy nemcsak a témakörök tartoznak a legaktuálisabbak közé, hanem a cikkekbe foglalt válaszok, dilemmatikus felvetések, és új nézőpontok is, amelyekkel a Szerzők hozzájárulnak a vizsgált problémák tudományos igényű megközelítéséhez.

  Jelen lapszám a tekintetben is különleges, hogy első ízben jelenik meg benne idegennyelvű publikáció – egyből kettő is, a fent már említett témák egy-egy vonatkozását vizsgálva közelebbről.

  A Kiadó nevében ezúton is köszönöm Szerzőink igyekezetét, a Szerkesztőbizottság tagjainak és a lektoroknak a felkérések elfogadását és áldozatos munkájukat.

  Jó szakmai „merítkezést” kívánok minden Olvasónak!

   

  Hohmann Balázs, főszerkesztő

 • 2020/1. borító

  Évf. 1 szám 1 (2020)

  Előszó

  Egy művet, kiváltképp több szerző munkáját összefogó szakmai periodikum első lapszámának megjelenését minden esetben nagy várakozások és ehhez mérten jelentős előkészületek előzik meg – mind a szerzők, mind pedig a kiadásban közreműködő személyek részéről.

  Nem volt ez másképp a Közigazgatási és Infokommunikációs Jogi PhD tanulmányok megjelentetésének előkészítése során sem: szerzőink nagy igyekezettel vetették bele magukat az általuk tárgyalt témakörök vizsgálatába és kiadásért felelős Tudatosan a Környezetünkért Egyesület is igyekezett mindent megtenni azért, hogy e kiváló művek méltó körülmények között legyenek a tudományos közönség számára közzétéve.

  A közigazgatás és az infokommunikációs technológiák összekapcsolódása, szinergikus pontjai napjainkra meghatározóvá, sőt irányadóvá váltak számos szakterület tekintetében. Az e témakörökhöz kapcsolódó, összetett társadalmi, jogi, gazdasági jellegű problémák és kérdések, tudományos igényű feldolgozása pedig, a világviszonylatban is felgyorsult változásokra tekintettel újabb és újabb lehetőséget biztosítanak a témakört vizsgáló szakemberek számára, a fentiek értelmezésére illetve kritikai észrevételek és javaslatok megfogalmazására.

  Jelen folyóirat legfőbb célkitűzését éppen ezért abban jelölhetjük meg, hogy a tudományos pályafutásuk első felében járó fiatal kutatók számára lehetőséget biztosítson az e témakörben megfogalmazott gondolataik közreadásában.

  A Kiadó nevében ezúton is köszönöm szerzőink igyekezetét, a Szerkesztőbizottság tagjainak és a lektoroknak a felkérés elfogadását és áldozatos munkájukat.

  Jó szakmai „merítkezést” kívánok minden Olvasónak!

   

  Hohmann Balázs, főszerkesztő