https://journals.lib.pte.hu/index.php/kikphd/issue/feed Közigazgatási és Infokommunikációs Jogi PhD Tanulmányok 2023-11-12T16:27:37+01:00 Dr. Hohmann Balázs hohmann.balazs@ajk.pte.hu Open Journal Systems <p class="zfr3Q CDt4Ke " dir="ltr"><span class="C9DxTc ">Köszöntjük a <em><strong>Közigazgatási és Infokommunikációs Jogi PhD Tanulmányok</strong></em> szakmai folyóirat oldalán!</span></p> <p class="zfr3Q CDt4Ke " dir="ltr"><span class="C9DxTc ">Folyóiratunk összefogja a közjogi vizsgálódások két fontos területét. A közigazgatás és az infokommunikációs technológiák összekapcsolódása, szinergikus pontjai napjainkra meghatározóvá, sőt irányadóvá váltak számos szakterület tekintetében.</span></p> <p class="zfr3Q CDt4Ke " dir="ltr"><span class="C9DxTc ">Az e témakörökhöz kapcsolódó, összetett társadalmi, jogi, gazdasági jellegű problémák és kérdések, tudományos igényű feldolgozása pedig a világviszonylatban is felgyorsult változásokra tekintettel újabb és újabb lehetőséget biztosítanak a témakört vizsgáló szakemberek számára, a fentiek értelmezésére illetve kritikai észrevételek és javaslatok megfogalmazására.</span></p> <p class="zfr3Q CDt4Ke " dir="ltr"><span class="C9DxTc ">Jelen folyóirat célkitűzése, hogy a tudományos pályafutásuk első felében járó fiatal kutatók számára lehetőséget biztosítson az e témakörben megfogalmazott gondolataik közreadásában.</span></p> https://journals.lib.pte.hu/index.php/kikphd/article/view/6606 Mitigating Aquifer Crisis in Indonesia's New Capital, Nusantara: Problems and Lessons Learned from Singapore 2023-08-24T13:04:59+02:00 Ardianto Budi Rahmawan ardianto.budi@mail.ugm.ac.id Gabriela Eliana gabrielaeliana@mail.ugm.ac.id <p>Water availability is crucial to every nation’s capital. The appointment of Indonesia’s new capital through Indonesian Law No. 3 Year 2022 poses concerns regarding aquifer crisis as Nusantara is located on top of medium- to low-productivity aquifers. The shift of capital would entail groundwater resources utilization, which pose huge aquifer crisis risks. In contrast, Singapore, a city-state with limited aquifers, sufficiently mitigated aquifer crisis due to its water management policy that could accommodate its citizens’ water demands. In this paper, the authors conducted a comparative analysis on Singapore’s water management policies to provide recommendations on the shift of Indonesia’s capital to fulfill water demands and mitigate aquifer crisis. Using a normative approach, this paper portrays the lessons that can be taken from Singapore in ensuring water availability amidst its limited water resources and high demand of water.</p> 2023-10-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Közigazgatási és Infokommunikációs Jogi PhD Tanulmányok https://journals.lib.pte.hu/index.php/kikphd/article/view/6557 The Impact of Videogame Publishers on E-Athlete’s Rights and Obligations 2023-08-24T17:43:43+02:00 Pál Novák novak.pal@pte.hu <p>Az e-sport sokak számára karrierlehetőség, életcél. Ebben az iparágában égető kérdés az, hogy sport-e, az lesz-e, azonban a következő ritkán kerül szakmai kereteken belül vizsgálatra: jogi szempontból, az egyik nagy különbség az e-sport és a klasszikus sportok között az, hogy a klasszikus sportok (pl. futball, hoki, kosárlabda, karate) szabadon folytatható tevékenységeket takarnak, míg az e-sportot szoftverek, videójátékok teszik lehetővé, amelyeknek van szerzői jogosultja. Tehát a videójátékokat a szerzői jog által meghatározott kereteken belül lehet használni, nem csak a klasszikus értelemben vett fogyasztóknak, de az e-sportolóknak is. A klasszikus értelemben vett videojátékos fogyasztó és az e-sportoló között ebben az értelemben nincs jogi szempontból különbség. Jelen cikk a szerzői jogosultak e-sport iparágában tevékenykedő játékosok jogaira és kötelezettségeire gyakorolt hatását vizsgálja. Ezen iparági szereplők döntési jogköre határozza meg leginkább az e-sportolók jogait és kötelezettségeit e-sport karrierjük során.</p> 2023-10-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Közigazgatási és Infokommunikációs Jogi PhD Tanulmányok https://journals.lib.pte.hu/index.php/kikphd/article/view/6749 Diplomatic Agents' Privileges and Immunities 2023-11-12T16:27:37+01:00 Lama Allan Abu Samra abusamra.lama@ajk.pte.hu <p>This research examines the extent of diplomatic immunity, specifically in cases where a diplomat commits a criminal offense. This situation raises concerns as it contradicts the fundamental principles upon which diplomatic relations between countries are established, namely, the promotion of economic, social, and cultural ties. The occurrence of such crimes committed by a diplomatic agent undermines the very purpose of fostering these relations. This issue necessitates an investigation into the fundamental characteristics and attributes of diplomatic immunity. It has been observed in global conventions and customary international law that states generally do not relinquish the immunity of their diplomatic representatives, unless the diplomat engages in a non-task-related criminal act, thereby permitting prosecution within the host state's jurisdiction.</p> 2023-10-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Közigazgatási és Infokommunikációs Jogi PhD Tanulmányok https://journals.lib.pte.hu/index.php/kikphd/article/view/6745 A személyes adatok forgalomképessége: párhuzam a személyes adatok helyzete, illetve a sejtek és szövetek jogi szabályozása között 2023-11-04T14:13:39+01:00 Dóra Turcsiné Czapári czapari.dora@pte.hu <p>A társadalmi és technikai változásoknak köszönhetően hatalmas és egyre növekvő mennyiségben keletkeznek személyes és egészségügyi adatok. Felismerték a piaci és állami szereplők is ennek jelentőségét, az adatokban rejlő hatalmas potenciált, így egyre nagyobb az igény az adatok felhasználására. A személyes és egészségügyi adatok felhasználása kapcsán megkerülhetetlen a személyes adat jogi természetének, forgalomképességének vizsgálata, hiszen alapjaiban determinálja, hogy lehet-e, illetve milyen típusú szerződés tárgyává tenni.</p> <p>A személyes adatok jogi természetét, illetve forgalomképességét érdemes az emberi sejtek és szövetekre vonatkozó szabályozással párhuzamosan vizsgálni, hiszen az emberi test sejtei és szövetei - így az emberben lévő ivarsejtek és az emberi méhben lévő embriók - kétségkívül az ember alkotórészének, illetve emberi lénynek tekintendők, ezáltal kiterjed rájuk az embert megillető emberi méltóság bizonyos szintig. A személyes adatok védelme is az emberi méltóságból levezethető információs önrendelkezési jogból származik. Az azonos alapvető jogból való levezethetőségük miatt érdemes megvizsgálni, kapcsolódási pontokat keresni a sejtek és a személyes adatok forgalomképességére vonatkozó szabályok között. Ugyanakkor a sejtek és szövetek felhasználása sem általában tilalmazott, hanem a jogalkotó olyan keretek közé szorította, ami egyensúly kialakítását szolgálja az adományozó és recipiens érdekei között.</p> 2023-10-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Közigazgatási és Infokommunikációs Jogi PhD Tanulmányok https://journals.lib.pte.hu/index.php/kikphd/article/view/6648 Azonosítási rendszerek az elektronikus anyakönyvi igazgatásban 2023-09-20T19:02:39+02:00 Gabriella Horváthné Bogár horvathnebogargabriella@gmail.com <p>A téma célja, hogy bemutassa az elektronikus anyakönyvi rendszer által használt azonosítási rendszereket, mellyel az elektronikus anyakönyvben tárolt adatok megőrzése, adatvédelmi szempontból történő megóvása történik. A tanulmány elhelyezi a közigazgatásban használt azonosítási rendszerek között az elektronikus anyakkönyv által használt azonosíási rendszereket. A cikk eloszlatja azt a tévhitet, hogy az elektronikus anyakönyvben adatvesztés történhet. Rávilágít arra, hogy adatvesztés csak is kizárólag emberi mulasztás következménye lehet.</p> 2023-10-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Közigazgatási és Infokommunikációs Jogi PhD Tanulmányok