A személyes adatok forgalomképessége: párhuzam a személyes adatok helyzete, illetve a sejtek és szövetek jogi szabályozása között

Szerzők

  • Turcsiné Czapári Dóra Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.47272/KIKPhD.2023.1.4

Kulcsszavak:

Adatvédelem, adathasznosítás, egészségügyi adatok

Absztrakt

A társadalmi és technikai változásoknak köszönhetően hatalmas és egyre növekvő mennyiségben keletkeznek személyes és egészségügyi adatok. Felismerték a piaci és állami szereplők is ennek jelentőségét, az adatokban rejlő hatalmas potenciált, így egyre nagyobb az igény az adatok felhasználására. A személyes és egészségügyi adatok felhasználása kapcsán megkerülhetetlen a személyes adat jogi természetének, forgalomképességének vizsgálata, hiszen alapjaiban determinálja, hogy lehet-e, illetve milyen típusú szerződés tárgyává tenni.

A személyes adatok jogi természetét, illetve forgalomképességét érdemes az emberi sejtek és szövetekre vonatkozó szabályozással párhuzamosan vizsgálni, hiszen az emberi test sejtei és szövetei - így az emberben lévő ivarsejtek és az emberi méhben lévő embriók - kétségkívül az ember alkotórészének, illetve emberi lénynek tekintendők, ezáltal kiterjed rájuk az embert megillető emberi méltóság bizonyos szintig. A személyes adatok védelme is az emberi méltóságból levezethető információs önrendelkezési jogból származik. Az azonos alapvető jogból való levezethetőségük miatt érdemes megvizsgálni, kapcsolódási pontokat keresni a sejtek és a személyes adatok forgalomképességére vonatkozó szabályok között. Ugyanakkor a sejtek és szövetek felhasználása sem általában tilalmazott, hanem a jogalkotó olyan keretek közé szorította, ami egyensúly kialakítását szolgálja az adományozó és recipiens érdekei között.

Információk a szerzőről

Turcsiné Czapári Dóra, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Doktorjelölt, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Elérhetőség: czapari.dora@pte.hu

Hivatkozások

Belovics, E. – Beregszászi, G. – Bodonyi, I. – Halmos, K. – Miskolczi, B. – Polt, P. – Szoboszlai-Szász, R. – Váczi, P. – Vida, J.: A Büntető Törvénykönyv kommentárja – elektronikus kiadvány. 2021.

Csehi, Z. – Faludi, G. – Gárdos, I. – Gárdos, P. et al.: Nagykommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez. Budapest, Wolters Kluwel, 2021.

Dósa, Á. – Hanti, P. – Kovácsy, Zs.: Nagykommentár az egészségügyi törvényhez – elektronikus kiadvány.

Görög, M.: Gondolatok a személyiség magánjogi védelme körében. In: Személy és személyiség a jogban, Budapest, Wolters Kluwer Kft., 2016.

Leszkoven László: Érdekérzékenység és szerződésszegés. Polgári Jog, 2018/9.

Menyhárd, A.: Forgalomképes személyiség? In Személy és személyiség a jogban, Budapest, Wolters Kluwer Kft., 2016.

Navratyil Z.: A varázsló eltöri pálcáját? Az asszisztált humán reprodukciótól a reproduktív klónozásig – a jogi szabályozás kontúrjai. PhD értekezés. Budapest, 2010, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sándor, J.: Az én molekulám - Bioetika és emberi jogok a XXI. század elején. Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2017.

Sasvári, P.: Informatikai rendszerek a közszolgálatban I. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2020. 215 oldal.

Szeghalmi V.: A személyiség „értéke” és annak post-mortem továbbélése, In: Acta Universitatis Szegediensis – elektronikus kiadvány.

Tóth, A.: A tisztességes adatkereskedelmet biztosító szabályozás szükségességéről, Állam- és Jogtudomány, (2021) LXIII. Évfolyam, 3. szám

Zeller J.: A testen kívül létrejött embriók morális és jogi státusa a reprodukcióhoz való jog és a tudományos kutatás tükrében. PhD értekezés. Pécs, 2009, Pécsi Tudományegyetem.

Downloads

Megjelent

2023-10-31

Hogyan kell idézni

Turcsiné Czapári, D. „A személyes Adatok forgalomképessége: Párhuzam a személyes Adatok Helyzete, Illetve a Sejtek és szövetek Jogi szabályozása között”. Közigazgatási és Infokommunikációs Jogi PhD Tanulmányok, köt. 4, sz. 1, 2023. október, o. 56-67, doi:10.47272/KIKPhD.2023.1.4.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok