Azonosítási rendszerek az elektronikus anyakönyvi igazgatásban

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.47272/KIKPhD.2023.1.5

Kulcsszavak:

Elektronikus anyakönyv, azonosítási rendszerek, adatszolgáltatás

Absztrakt

A téma célja, hogy bemutassa az elektronikus anyakönyvi rendszer által használt azonosítási rendszereket, mellyel az elektronikus anyakönyvben tárolt adatok megőrzése, adatvédelmi szempontból történő megóvása történik. A tanulmány elhelyezi a közigazgatásban használt azonosítási rendszerek között az elektronikus anyakkönyv által használt azonosíási rendszereket. A cikk eloszlatja azt a tévhitet, hogy az elektronikus anyakönyvben adatvesztés történhet. Rávilágít arra, hogy adatvesztés csak is kizárólag emberi mulasztás következménye lehet.

Információk a szerzőről

Horváthné Bogár Gabriella, Pécsi Tudományegyetem Állami és Jogtudományi Kar

Joghallgató, Pécsi Tudományegyetem Állami és Jogtudományi Kar

Elérhetőség: horvathnebogargabriella@gmail.com

Hivatkozások

Budai, B. B. – Gerencsér, B. S. – Veszprémi, B.: A digitális kor hazai közigazgatási specifikumai. Budapest, Dialóg Campus, 2018.

Budai, B. B.: Az e-közigazgatás fogalma, jogi és stratégiai keretei. Budapest, Dialóg Campus, 2017.

Juhász A.: Az ASP rendszer előtti alkalmazások és az ASP rendszer összehasonlítása. Phd értekezés. Budapest, Budapesti Gazdasági Egyetem, Gazdálkodási Kar, 2018.

Hohmann, B.: The Principles and Fundamental Requirements of the Transparency on the Public Administrative Proceedings. In: P., Suresh (Szerk.): Proceedings of THE IIER. INTERNATIONAL CONFERENCE Dubai, UAE. Dubai, International Institute of Engineers and Researchers (IIER), 2019. 2-3. o.

Hohmann, B.: A digitalizáció személyességi, átláthatósági követelményei a helyi, területi közigazgatási szervek működésére. In: Csefkó, F. (szerk.): Szemelvények a helyi és területi közigazgatás aktuális kérdéseiről. Pécs, A Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, 2022.

Hohmann, B.: Az átláthatóság értelmezése és követelményrendszere a közigazgatási hatósági eljárások tükrében. Pécs, Novissima Kiadó, 2022.

Kárpáti, O.: Az elektronikus anyakönyvezés helye és szerepe a magyar közigazgatásban. Phd értekezés. Miskolc, Miskolci Egyetem, 2020.

Kiss, P. J.: Digitális transzformáció egyes akadályai és azok felszámolási lehetőségei a magyar közigazgatásban. Disszertáció. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem, 2021.

Ravasz, P.: Az elektronikus közigazgatás stratégiai kérdései az európai unióban. Debreceni Jogi Műhely, 2018. évi (XV. évfolyam) 1-2. szám. DOI 10.24169/DJM/2018/1-2/6

Virányi, R. V.: Az elektronikus azonosítás és hitelesítés eszközei: az ekártyák és az elektronikus aláírás. Phd értekezés. Miskolc, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2015.

Zámbó, A. E.: Az elektronikus azonosítás szabályai az elektronikus ügyintézést biztosító szerveknél. JURA 24(1), 2018.

Downloads

Megjelent

2023-10-31

Hogyan kell idézni

Horváthné Bogár, G. „Azonosítási Rendszerek Az Elektronikus anyakönyvi igazgatásban”. Közigazgatási és Infokommunikációs Jogi PhD Tanulmányok, köt. 4, sz. 1, 2023. október, o. 68-78, doi:10.47272/KIKPhD.2023.1.5.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok