Politikai marketing, árpolitika, korrupció - a 2009-es megítélés 2017-es kommentekkel

Szerzők

  • Béla Orosdy Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Absztrakt

A politikai marketing a marketingtudomány rendkívül izgalmas és egyre komolyabb szereppel bíró, ugyanakkor számos vitát is kiváltó alkalmazási területe. A nemzetközi és a hazai irodalomban megjelenő publikációk igen sokféle aspektusból közelítik meg a kérdéskört. A tanulmányok elméleti igényessége eltérő, és a teoretikus tisztázatlanságok jól érzékelhetően hátráltatják a marketing politikai terepen történő hatásos alkalmazását, a gyakorlat számára készített ’útmutatók’ pedig csak szerény eredményeket képesek felmutatni a kihívások megválaszolása terén. Az elvi alapok felvázolását és/ illetve a gyakorlati tapasztalatok összegzését célul kitűző munkák nem adnak egyértelmű eligazítást a témakör iránt kutatói vagy gyakorlati szempontból érdeklődők számára. Már a politikai marketing eszköztárát tekintve is nagy a bizonytalanság, ahány nevesebb szakíró, szinte annyi állásfoglalás.
E tanulmány alapvető célja a marketing eszközrendszer politikai terepen történő megjelenésének vizsgálata, különös tekintettel az árpolitika érvényesülési körére. Ez utóbbi területen azonban egy további kérdés is felmerül; kapcsolódik-e, és ha igen, milyen módon a politikai marketing árpolitikai eszköztára a politika korrupciós jelenségeinek ’menedzseléséhez’? Ezért logikusnak tűnik az elemzés kiterjesztése erre a szempontra is.

Downloads

Megjelent

2017-06-01

Hogyan kell idézni

Orosdy, B. (2017) „Politikai marketing, árpolitika, korrupció - a 2009-es megítélés 2017-es kommentekkel”, Marketing & Menedzsment, 51(1-2), o. 117–125. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/842 (Elérés: 14 június 2024).

Folyóirat szám

Rovat