A hallgatói aktivitás fokozása és mérése a PTE KTK tehetségbank rendszerével

Szerzők

  • Gábor Balogh PTE KTK Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet
  • Ferencné Farkas PTE KTK Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet
  • Edit Bányai PTE KTK Marketing és Turizmus Intézet

Kulcsszavak:

tehetségpontok, motiváció, teljesítménymérés, hallgatói tehetségprofilok, felsőoktatás

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK) Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központjában (KTK Tehetségpont) új módszerek alkalmazásával segítjük a tehetséges hallgatók kibontakozását. Fő kutatási kérdésünk az volt, hogy az egyetem falai között mivel töltik idejüket a kiemelkedő teljesítményű hallgatók? Milyen tevékenységeket végeznek, és hogyan lehet őket tanterven felüli erőfeszítésre ösztönözni? Tudatosan kifejlesztett motivációs és teljesítménymérő új eszközünk a tehetségpontgyüjtő füzet, amit három féléve alkalmazunk. Ebben a hallgatók összegyűjthetik féléves aktivitásaikat, és segítségével a KTK Tehetségpont folyamatosan bővítheti tehetségbankját, hiszen akik gyűjtik a pontokat, bekerülnek az adatbázisunkba. Az ebből keletkező információhalmazból állítottuk elő a tehetségprofilokat, amellyel az aktivitások fókuszait tudtuk azonosítani szakonként, képzési szintenként és nemenként. Célunk az volt, hogy feltárjuk, vannak-e szignifikáns különbségek a hallgatói aktivitásprofilok között a fenti ismérvek alapján.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Kutatócsoportunk empirikus kutatásának alapját egy 132 fős minta (tehetségbank) képezte. A hallgatók összesen 5 602 sikerpontot gyűjtöttek három félév alapján. Ebben az adatbázisban a legaktívabb hallgatók szerepelnek, így az általuk megjelenített tehetségprofilokat először leíró statisztikák alapján generáltuk, majd szakok, nemek és képzési szintek szerint leszűrtük. Ezek alapján varianciaanalízissel vizsgáltuk, hogy mely aktivitások tekintetében azonosíthatóak szignifikáns eltérések a tevékenységpreferenciák között.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK, ÚJDONSÁGOK

Az új módszerrel, a tehetségpontok gyűjtésével magasabb aktivitásra lehet ösztönözni a hallgatók egy részét, és teljesítményükről információkat szerezhetünk, ez alapján kirajzolódnak a tehetségprofilok. Kimutattuk, hogy a képzési szinteken felfelé haladva (alapképzéstől a mesterképzés felé), egyre inkább jellemzőbbek a tudományos tevékenységek a tehetségprofilokban, míg az üzleti élettel kapcsolatos aktivitások ennek komplementereként csökkennek.

GYAKORLATI/GAZDASÁGPOLITIKAI JAVASLATOK

A három féléven keresztül alkalmazott tehetségpont-gyűjtési rendszerünk bevált, félévente legalább 50-60 hallgatót tudtunk mozgósítani, aktivizálni vele, jó lehetőséget ad a tehetségek azonosítására, eredményeik elismerésére (pl. díjátadó keretében), tevékenységük megismerésére. Az általunk kifejlesztett pontgyűjtési módszerrel széles körű információkkal tudjuk feltölteni a tehetségbankunkat, amellyel körvonalazhatóvá válnak a tehetségprofilok, elkülöníthetővé válnak a különböző orientációval, tevékenységfókusszal (pl. tudományos, üzleti, művészeti vagy sport) rendelkező tehetségek.

Downloads

Megjelent

2019-10-30

Hogyan kell idézni

Balogh, G., Farkas, F. és Bányai, E. (2019) „A hallgatói aktivitás fokozása és mérése a PTE KTK tehetségbank rendszerével”, Marketing & Menedzsment, 50(3-4), o. 3–18. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/882 (Elérés: 13 július 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>