A pálinkavásárlási döntést befolyásoló tényezők

Szerzők

  • Erika Hlédik Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Kereskedelmi és Marketing Intézet
  • Gedeon Totth Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Kereskedelmi és Marketing Intézet
  • Mónika Fodor Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Kereskedelmi és Marketing Intézet

Kulcsszavak:

fogyasztói döntés, preferenciák, pálinka

Absztrakt

A jelen tanulmányunkban egy 2010 tavaszán lefolytatott kvantitatív kutatásunk részeredmé­nyét mutatjuk be. A pálinkával kapcsolatos fogyasztói preferenciákat, diszpreferenciákat vizsgáltuk az azt megelőző kvalitatív vizsgálat eredményeire támaszkodva sztenderdizált kérdőíves szóbeli megkérdezés keretében. Publikációnkban részletesen elemezzük, hogy a pálinka egyes jellemzői milyen szerepet játszanak a vásárlási döntés meghozatalában, milyen tényezőcsoportok határozzák meg a pálinkavásárlás kimenetelét, a vásárlási döntési mechanizmust.

Downloads

Megjelent

2019-10-01

Hogyan kell idézni

Hlédik, E., Totth, G. és Fodor, M. (2019) „A pálinkavásárlási döntést befolyásoló tényezők”, Marketing & Menedzsment, 45(2), o. 16–22. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/560 (Elérés: 13 július 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Hungarikumok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

<< < 1 2