Pálinkával kapcsolatos fogyasztói percepciók és preferenciák elemzése kvalitatív kutatás eredményeinek tükrében

Szerzők

  • Gedeon Totth Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi és Marketing Intézet
  • Erika Hlédik Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi és Marketing Intézet
  • Mónika Fodor Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi és Marketing Intézet

Kulcsszavak:

fogyasztói preferenciák, pálinkafogyasztás, kvalitatív kutatás

Absztrakt

A jelen tanulmányunkban a 2010 márciusában lefolytatott kvalitatív interjúk eredményeit ismertetjük. A kutatásunk során alapvető célunk volt a pálinkával kapcsolatos fogyasztói percepciók, a fogyasztói preferenciák legmarkánsabb vonásainak megismerése, a pálinka mint termék fogyasztói megítélésé­ nek elemzése. Megítélésünk szerint kvalitatív vizsgálatunk eredményei alapján sikerült olyan újszerű információkat feltárni, amelyek irányt képesek mutatni a hazai pálinkaágazat képviselői számára a hatékony marketingszemlélet megvaló­sításához, és úgy az ágazati közösségi, mint a vállalati marketingstratégia kialakításához.

Downloads

Megjelent

2019-10-01

Hogyan kell idézni

Totth, G., Hlédik, E. és Fodor, M. (2019) „Pálinkával kapcsolatos fogyasztói percepciók és preferenciák elemzése kvalitatív kutatás eredményeinek tükrében”, Marketing & Menedzsment, 45(2), o. 11–15. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/559 (Elérés: 20 április 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Hungarikumok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

<< < 1 2