Marketingkutatás Szolnokon

Szerzők

  • Éva Magyarósy Szolnoki Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola
  • Györgyné Pénzes Szolnoki Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola
  • Éva László Szolnoki Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola

Absztrakt

Napjainkban minden profitorientált és nonprofit szervezet szembesül a tevékenységét jelentősen befolyásoló környezet állandó változásával, amelynek tendencia jellege nehezen vagy kevéssé körvonalazható. A hosszú távon biztos piaci pozíciót és hatékony működést célként megfogalmazó szervezetek számára a környezet által determinált marketingstratégia kialakítása és megvalósítása elengedhetetlen feladat, amelyhez a makro- és mikrokörnyezeti tényezők elmélyült elemzése szükséges. Egy település fejlődését, vezető testületéinek hatékony tevékenységét a marketingkoncepció és a tudatosan kialakított marketing- stratégia alapozza meg. A települések marketingkörnyezetének legfontosabb elemei a lakosság és a vállalatok, amelyek tevékenységükkel, a szolgáltatásokkal járulnak hozzá a település fejlődéséhez. A településről kialakult vélemények, a jobbító szándékú kritika, a javaslatok feltárása, elemzése és felhasználása aktívan hozzájárulnak a város képének, arculatának formálásához, eredményeinek, gazdasági, társadalmi, kulturális életének fejlesztéséhez.
Ez a tanulmány a Szolnoki Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola Marketing csoportja által, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának felkérésére végzett marketingkutatásának főbb eredményeit tartalmazza. A kutatás célja: olyan helyzetkép felvázolása a város gazdaságának, infrastruktúrájának, társadalmi-kulturális életének megítéléséről, amely információkat nyújt a város fejlesztéséhez, az önkormányzati tevékenység jövőbeni irányainak meghatározásához. Ennek alapja a város lakosainak és vállalkozóinak körében elvégzett marketingkutatás.

Downloads

Megjelent

2019-12-17

Hogyan kell idézni

Magyarósy, Éva, Pénzes, G. és László, Éva (2019) „Marketingkutatás Szolnokon”, Marketing & Menedzsment, 34(3), o. 34–40. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1775 (Elérés: 14 április 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Marketingkutatás