A fogyatékossággal élőket az utazásaik során ért diszkrimináció érzékelése az érintettek részéről

Szerzők

  • Tibor Gonda Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Marketing és Turizmus Intézet
  • László Csóka Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Marketing és Turizmus Intézet
  • Anett Szabó Pécsi Tudományegyetem, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.15170/TVT.2024.09.01.04

Kulcsszavak:

akadálymentes turizmus, diszkrimináció, fogyatékossággal élők

Absztrakt

Az akadálymentes turizmus sokáig a turizmuskutatás elhanyagolt területe volt. Ezen kíván változtatni az „Accessible” Erasmus-projekt keretében megvalósuló, 4 országra kiterjedő nemzetközi kutatás. A fogyatékossággal élők körében megvalósított helyzetfeltáró kutatás révén számos új eredményt ismerhetünk meg a célcsoport turisztikai fogyasztási szokásairól. Többek között arra is kiterjedt a vizsgálat, hogy a társadalmi környezet mennyire befogadó, és a fogyatékossággal élőket éri-e hátrányos helyzetű megkülönböztetés az utazásaik során. A negatív gyakorlat hatással lehet az érintettek utazási motivációjára és utazási gyakorlatára.  A diszkriminációra való figyelemfelhívás és előfordulási típusainak a vizsgálata elősegítheti a helyes gyakorlat kialakítását, a társadalmi inklúzió erősödését. 

Downloads

Megjelent

2024-04-27

Hogyan kell idézni

Gonda, T., Csóka, L., & Szabó, A. (2024). A fogyatékossággal élőket az utazásaik során ért diszkrimináció érzékelése az érintettek részéről. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 9(1). https://doi.org/10.15170/TVT.2024.09.01.04

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 4 > >>