Adalékok a 18. századi Szabolcs, Szatmár és Bereg vármegyei boszorkányság kutatásához

Szerzők

  • Annamária Kocsis Károli Gáspár Református Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.15170/PAAA.2021.08.01.01

Kulcsszavak:

boszorkányság, Magyarország, 18. század, rosszindulat, konfliktus, személyes kapcsolatok, helyi közösségek, krízisek

Absztrakt

A tanulmány a 18. századi Szabolcs, Szatmár és Bereg megyei boszorkányságot vizsgálja. A boszorkányperek társadalmi ellentéteket tárnak fel nemcsak országos, hanem helyi szinten is, ennél fogva kiváló forrásbázisát képezik a konfliktuskutatásnak.  

A boszorkányüldözés során a perbefogottak mintegy 90%-a nő volt. A boszorkányperek kutatása során ezért a nő mint társadalmi kategória jelenik meg és az interdiszciplináris kutatások a nő helyzetét a maga komplexitásában mutatják be. Kiemelt figyelmet fordítva a férfi-nő kapcsolat különböző megjelenési formáira.  

A magyarországi boszorkányperek kutatása során már megtörtént a legfontosabb források feltárása és azok publikálása. Azonban az egyes területek, kisebb-nagyobb földrajzi régiók, sajátosságait bemutató művek csak nagyon kis számban állnak rendelkezésre. Különösen az általam választott megyék területén. Jelen munka elsődleges célja a nevezett három vármegye boszorkánypereinek kvantitatív, kvalitatív és tartalomelemző módszerrel történő, különböző szempontok szerinti (vád, vádlottak nemi összetétele és aránya, büntetési tételek típusa) feldolgozás elemzése, a tipikusságok és a sajátosságok kiemelése.  

Az összefüggések megállapítását, a magyarázatok elkészítését és értékelését követően, a kapott eredményeknek köszönhetően pontosabb képet kaphatunk majd a boszorkányságról, mint magyarországi jelenségről. Továbbá a vizsgált terület, tehát Szabolcs, Szatmár és Bereg vármegyék boszorkánypereinek sajátosságaira is rálátást kaphatunk.  

Fotó: Ulrich Molitor: De Lamiis et Pythonicis Mulieribus. Reutlingen, Johann Otmar, 1489. 9. fejezet C1 r.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Információk a szerzőről

Annamária Kocsis, Károli Gáspár Református Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola

doktorandusz

Downloads

Megjelent

2021-07-26

Hogyan kell idézni

Kocsis, A. (2021). Adalékok a 18. századi Szabolcs, Szatmár és Bereg vármegyei boszorkányság kutatásához. Per Aspera Ad Astra, 8(1.), 7–23. https://doi.org/10.15170/PAAA.2021.08.01.01

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok