Országmárkázástól a versenyképes identitásig - A country branding megjelenése, céljai és természete

Szerzők

  • Árpád Ferenc Papp-Váry Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Marketing és Üzleti Kommunikációs Intézet

Kulcsszavak:

márka, imázs, hírnév, országmárkázás, országmárka, országmarketing, identitás

Absztrakt

Ahová nézek, ott márka terem. Márka lehet egy termék. Márka lehet egy szolgáltatás. Márka lehet egy személy. De vajon lehet-e márkaként definiálni egy országot? Van-e létjogosultsá­ga az országmárka, illetve az országmárkázás szavak használatának? Valóban több turista látogat majd az országba? Több lesz a befektető? Több hazai terméket adunk majd el külföldön? A szerző a márka és az imázs fogalmának vizsgálatából kiindulva számos, nemzetközi példa bemutatásán keresztül jut el az ország márkázás fogalmához, céljaihoz, és az eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján keresi a választ többek között a fenti kérdésekre.

Downloads

Megjelent

2019-10-02

Hogyan kell idézni

Papp-Váry, Árpád F. (2019) „Országmárkázástól a versenyképes identitásig - A country branding megjelenése, céljai és természete”, Marketing & Menedzsment, 43(2), o. 4–19. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/726 (Elérés: 22 május 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Országimázs, országmárka