Lectori salutem

Szerzők

  • Gábor Búr

Absztrakt

Az Afrika Tanulmányok V. évfolyamának utolsó száma minden bizonnyal ízig-vérig „csemege” az afrikai kérdéseket, történéseket figyelemmel kísérők, az Afrika iránt érdeklődők, sőt, rajongók számára. Lapszerkesztési elvünk, miszerint az aktuális ügyek bemutatása, elemzése mellett teret kívánunk biztosítani azon témáknak is, amelyek az Afrikával kapcsolatos tudásunk bázisát bővíthetik, szélesíthetik, ismét meghatározta az aktuális szám felépítését. Az aktuálisan, lapzártakor zajló történések közül kiemeltük a tunéziai választásokat, melyek nem csupán az észak-afrikai állam életében, hanem a térség egésze számára bírnak óriási jelentőséggel – Csizmadia Sándor elemzését egy jól követhető kronológia is kiegészíti. Válsággóc rovatunkban Erdős Attila PhD-hallgató írása segítségével áttekintjük Szomália múltját, jelenlegi problémáit, melyeket Tarrósy István egészít ki a Kenya által az al-Shabaab milícia ellen Szomáliában folytatott fegyveres harc lehetséges kimenetelét illetően. Erdősi Ferenc professzor provokatív írása Afrika e században értelmezhető belső és külső kihívásaival foglalkozik, lehetőséget kínálva egy újabb vitára, mely folyamatosan át- meg átszövi folyóiratunkat. További boncolgatáshoz és eszmecseréhez kínál lehetőséget Simonyi Gyula demográfiai kérdéseket firtató anyaga, valamint Balogh Sándor, az afrikai belső migrációról szóló véleménye. Ez utóbbi a 2011 során lebonyolított „Feketén-fehéren – itt vagyunk!” migrációs projekt keretében indított országos diskurzushoz jól illeszkedő eszmefuttatás, amely reményeink szerint további vitát eredményezhet a közeljövőben. Az országosan jól ismert blogger, Gacetillerro izgalmas témát fejt ki újságunk hasábjain: helyi közösségek ellenállási tevékenységét veszi górcső alá Afrika-szerte, bemutatva többek között a Kamajor, az Arrow Boys és a Mai-Mai csoportok működését. Nobel-díjasokról szóló rovatunk a békedíjasokat veszi számba – és tekintettel arra, hogy eljutottunk az összes afrikai díjazott bemutatásához, a jövő évi számainkban további híres afrikai személyiségekkel szeretnénk foglalkozni egy hasonló rovat kereteiben. A könyvrecenziókat, terepbeszámolót e számban egy fontos disputa-szekció egészíti ki: Biernaczky Szilárd reflektál Béres Mária V. évf. 1. számban megjelent írására, majd az eredeti cikk szerzője válaszol Biernaczky Szilárd felvetéseire. Nem vitás, hogy folytatása következik, egyfelől a vitának, másfelől annak, hogy 2012-ben újabb Afrika Tanulmányok számok jelennek meg! Addig is – továbbra is – várjuk észrevételeiket, hozzászólásaikat, egyben kívánunk minden kedves Olvasónknak a Szerkesztőség és a lapot kiadó Publikon Kiadó valamennyi munkatársa nevében szeretetteljes, békés ünnepeket és sikeres, boldog új évet!

Dr. Búr Gábor
főszerkesztő

Downloads

Megjelent

2011-12-15

Hogyan kell idézni

Búr, G. (2011). Lectori salutem. Afrika Tanulmányok / Hungarian Journal of African Studies, 5(4), 1–2. Elérés forrás https://journals.lib.pte.hu/index.php/afrikatanulmanyok/article/view/4394

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 4 5 > >>