Szerzői&felhasználói jogok

A szerzőt a mű létrejöttétől kezdve korlátozás nélkül megilleti a szerzői jogok összessége.

Az Afrika Tanulmányok folyóirat online verziója a Creative Commons által lefektetett, a szerzői jogi oltalom biztosítását és a szellemi javak digitális közkinccsé tételét egyaránt szem előtt tartó elveket követve a folyóiratban megjelenő valamennyi írásra az alábbi licensz-feltételeket alkalmazza, azt szövegesen feltüntetve mind a folyóirat honlapján, mind az egyes írásoknál:

“Ez a mű a Creative Commons Nevezd meg! – Ne add el! – Ne változtasd! 4.0 nemzetközi licence-feltételeinek megfelelően felhasználható. (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

  • A folyóiratban megjelent írások szabadon másolhatók, terjeszthetők és bemutathatók, az alábbi feltételek mellett:
  • A szerző nevének és az eredeti megjelenés helyének (Afrika Tanulmányok [Hungarian Journal of African Studies], évszám, kötetszám, füzetszám, oldalszám) feltüntetésével.
  • A mű kereskedelmi célokra nem használható fel.
  • A mű nem módosítható, nem dolgozható át, belőle származékos mű nem keletkezhet.
  • Bármilyen terjesztés esetén a fenti licensz-feltételeket fel kell tüntetni.
  • A fenti feltételektől kizárólag a szerző és a folyóirat felelős kiadójának írásos engedélyével lehet eltérni.

A honlapra vonatkozó szerzői jogról

Az Afrika Tanulmányok arculata és grafikai elemei az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében jogi oltalom alatt állnak, azok személyes használatot meghaladó mértékű, bármely formában történő felhasználása kizárólag a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.