Lectori salutem

Szerzők

  • Gábor Búr

Absztrakt

Az Afrika Tanulmányok 2012-es nyári száma központi témájának az afrikai urbanizációt választotta, mellyel csatlakozni kíván azokhoz a kutatókhoz, szervezetekhez, médiumokhoz, akik/amelyek fel akarják hívni a világ figyelmét a fekete kontinensen felgyorsult ütemben zajló átalakulásokra. Az afrikai közösségek tagjai növekvő számban költöznek vidéki területekről városokba, a megavárosok megjelenése és terebélyesedése pedig napi jelenség (ha nem is oly könnyen megszokható), mindenféle egymásra rakódó (többnyire negatív) következményével, általában vett összetett kihívásaival. Tarrósy István a tanzániai Dar es Salaam példáján keresztül mutatja be egy ilyen afrikai megacity probléma-halmazát, Keserű Dávid szinte folytatva e gondolatok elemzését számos példával illusztrálva szól az urbanizáció legnagyobb veszélyeket rejtő dimenzióiról, így például a szlömösödésről, a nyomornegyedekről, a szemét felhalmozódásának problémájáról, és a tiszta vízhez való hozzáférés nehézségeiről, egyúttal a szennyvíz elvezetésének megoldandó kérdéséről. A folyóiratunkat megjelentető Publikon Kiadó az afrikanisztika területén ma az egyik legkurrensebb kutatási témának tekintett afrikai városokról könyvet ad ki ez év végéig bezárólag: az amerikai Garth Myers hasonló című munkájának magyar fordítását és kiegészített, szerkesztett verzióját – reményeink szerint minden kedves érdeklődő olvasónk örömére!
A mai afrikai történések, társadalmi változások tárgyköréből először Háló Krisztiánnak a Kadhafi utáni Líbia lehetséges politikai berendezkedését, lehetsèges hatalmi szcenárióit körbejáró írását adjuk közre, majd Erdősi Ferenc professzor egy újabb tanulmánya olvasható, amely ezúttal a távközlési ellátotság területi jellemzőiről értekezik a tőle már megszokott unikális térképek és táblázatok sorát felvonultató szintetizáló megközelítéssel. Bagi Judit afrikai hírességekről szóló rovatában most egy csokorra való mérvadó zenészt ismerhetünk meg közelebbről. Egy nemrég megvédett szakdolgozat fiatal szerzőjének tollából egy fontos történelmi eseményre, egyben időszakra is terepet kínáltunk: Rosta Máté az 1899–1902-es Dél-Afrikai háború előzményeiről, a búr-angol konfliktus gyökereiről ad egy remek áttekintést. A VI. évfolyam 2. számát továbbá színesíti Bánáti Áronnak a családegyesítés problematikájról szóló beszámolója, amely a legutóbbi Európai Integrációs Fórum központi vitakérdését is adta – kollégánk kint járt Brüsszelben, és egyfajta helyszíni tudósításban szól az EU-t oly mélyen érintő kérdésről.
A családi nyaraláshoz is minden bizonnyal tartalmas és kikapcsoló olvasmányfüzért kínál újságunk mostani száma. További szép nyarat és jó olvasást kívánunk!

Dr. Búr Gábor
főszerkesztő

Downloads

Megjelent

2012-08-01

Hogyan kell idézni

Búr, G. (2012). Lectori salutem. Afrika Tanulmányok / Hungarian Journal of African Studies, 6(2), 1. Elérés forrás https://journals.lib.pte.hu/index.php/afrikatanulmanyok/article/view/4327

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 4 5 > >>