Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • A beküldött anyagot korábban nem publikálták, és más folyóiratnál nem áll elbírálás alatt.
  • A fájl formátuma .rtf vagy Word dokumentum.
  • A szöveg másfeles sorközzel és 12 pontos betűmérettel íródott. Ha a szövegben szeretne kiemelni valamit, akkor dőlt betűt használjon. Minden illusztráció, ábra és táblázat a helyére kerüljön (ne a szöveg végére).
  • A szöveg megfelel az akadémiai követelményeknek (stílus, helyesírás).
  • A szövegben külön oldalon szerepelnek a kapcsolattartás adatai (a szerzők neve, munkahelye és e-mail címe, megjelölve a levelező szerzőt.
  • Második fájlként beküldésre került a tanulmány anonimizált szövege, amely szintén tartalmazza a címet, a kulcsszavakat, valamint az angol és a magyar nyelvű absztraktot (maximum 200 szó).
  • A teljes irodalomjegyzék és a szövegközi hivatkozások az APA-formátumnak megfelelően szerepelnek.
  • Kérjük, figyeljen az etikai irányelvekre: https://journals.lib.pte.hu/index.php/szocialisszemle/Mission

Elméleti és összefoglaló tanulmányok

A rovatban a szociális területen releváns szakirodalmi áttekintéseket, kritikai, valamint elméletalkotó írásokat közlünk. Terjedelem: 20.000-50.000 leütés, szóközzel.

Empirikus tanulmányok

A rovatban a szociális munka területén jelentős kutatások eredményeit tesszük közzé. Terjedelem: 20.000-50.000 leütés, szóközzel.

Esettanulmányok

A rovatban a szakma dilemmáit, gyakorlatait, tapasztalatait esettanulmányokon keresztül feldolgozó írásokat közlünk. Terjedelem: 20.000-50.000 leütés, szóközzel.

Szakmai reflexiók

A rovatban elsősorban a szociális munka területén vagy határterületein dolgozó gyakorlati szakemberek, a praxist befolyásoló döntéshozók reflexióit publikáljuk. E reflexiók a szakma helyzetére, folyamataira, eseményeire is vonatkozhatnak. Terjedelem: 20.000-30.000 leütés, szóközzel.

Interjúk

A rovatban szociális szakemberekkel, kliensekkel, valamint a szociális munka szempontjából releváns folyamatok más érintettjeivel készült interjúkat közlünk. Terjedelem: 20.000-30.000 leütés, szóközzel.

Beszámolók

A beszámolók rovat tudományos és/vagy szakmai rendezvényekről, a szakma szempontjából számottevő eseményekről, folyamatokról készült rövid beszámolókat tartalmaz. Terjedelem: 10.000-20.000 leütés, szóközzel.

Konferenciacikkek

A konferenciacikkek konferenciaelőadások, workshopok és poszterek rövidebb, nem tanulmány terjedelmű, máshol nem publikált összefoglalói.Terjedelem: 20.000-30.000 leütés, szóközzel.

Recenziók

A rovat könyvismertetéseket vagy tematikus folyóiratszámok ismertetéseit tartalmazza. Terjedelem: 10.000-20.000 leütés, szóközzel.

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és e-mail címek kizárólag a folyóiratnál lesznek felhasználva, más célokra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra.