Küldetés és etikai irányelvek

A Szociális Szemle a szociális szakemberek és a terület oktatói, kutatói számára kínál tudományos fórumot, ahol megoszthatják legfrissebb tudományos eredményeiket, és a szociális munka területén szerzett szakmai-gyakorlati tudásukat. Ennek megfelelően a fontosabb közlemény-típusok:

 • empirikus tanulmányok, különös tekintettel a szociális programok értékelésére, és más alkalmazott társadalomtudományi kutatásokra;
 • elméleti és módszertani fejlesztések a szociális munka/szociálpolitika területén;
 • szakmai reflexiók;
 • interjúk
 • recenziók

Kérjük, a cikk benyújtása előtt ellenőrizze az alábbiakat:

 • kapcsolattartás adatai (a szerzők neve, munkahelye és e-mail címe) külön oldalon, megjelölve a levelező szerzőt.
 • a tanulmány anonimizált szövege (a meta-adatok eltávolítása: információk – dokumentum vizsgálata – vizsgálat – mindegyik eltávolítása), amely tartalmazza a címet, a kulcsszavakat, valamint az angol és a magyar nyelvű absztraktot.
 • Teljes irodalomjegyzék és szövegközi hivatkozások az APA-formátumnak megfelelően.
 • Kérjük a helyesírás ellenőrzését.
 • Lektorokat lehet ajánlani (a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokkal együtt), de a lektorok személyéről az aktuális lapszám szerkesztőbizottsága és a főszerkesztő hozzák meg a végső döntést.

Etikai irányelvek

 • Politikailag korrekt nyelvhasználat
 • A téma kiegyensúlyozott, elfogulatlan tárgyalása
 • Amennyiben más forrásból használnak fel jogvédett adatokat, a szerzőknek erre engedélyt kell kérnie.
 • Ha indokolt, jelezni kell a témához fűződő bármilyen érdekeltséget (pl. a kutatás finanszírozási forrása).
 • A plágiumot, az autoplágiumot is ide számítva (megfelelő forrásmegjelölés nélküli szövegátvétel) mindenképpen el kell kerülni, ezeket az írásokat automatikusan visszautasítjuk.

Empirikus tanulmányok esetében:

 • Amikor a válaszadók védelmében szükséges, független kutatásetikai jóváhagyást kell kérni;
 • a kutatási folyamatot tegyék átláthatóvá, jól követhetővé;
 • az anonimitás és titoktartás nem csupán a személyekre, hanem szervezetekre vagy településekre is vonatkozik, ha bármilyen hátrányuk származhat abból, hogy a tanulmányban név szerint szerepelnek

Lektorálás

A lap kétszintű lektorálási eljárást követ. Az aktuális szám szerkesztői áttekintik a beküldött anyagot, és vagy azonnal befogadják lektorálásra, vagy további módosításokat kérnek, vagy pedig elutasítják a kéziratot. A szerkesztőségi befogadást követő lektorálás már anonim, duplavak folyamat, a szerző(k) és a lektor(ok) nem ismerik egymást.

 • az interjúk, a szakmai reflexiók és a recenziók esetében az első, szerkesztőségi szint gyakran elegendő, de a szerkesztőbizottság dönthet úgy, hogy egy további, külső lektori véleményre is szükség van.
 • Elméleti és empirikus tanulmányok esetében legalább egy, de legtöbb esetben két lektort kérünk fel az írás tudományos értékének elbírálására.

Copyright

A szerzői jog megoszlik a szerző és a folyóirat között. Mindkét fél jogosult a már megjelen publikációt annak változatlan formájában közzétenni egy arra alkalmas (szakmai-tudományos) weboldalon. Erre a célra azonban kizárólag a Szociális Szemle weboldaláról letölthető végleges pdf file használható, ahol szerepelnek az idézéshez szükséges eredeti adatok.

További hasznos források és információk:

 • Helsinki Nyilatkozat – Az Orvos Világszövetség (WMA) – Az embereken végzett orvosi kutatások etikai alapelveiről. (2014). LAM, 24(3), 133–136. (ford. Domján, A., Kakuk, P., & Sándor, J.)
 • Az American Psychological Association weboldala: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
 • A tanulmány anonimizálása: Fájl – Információ – Problémák ellenőrzése – Dokumentum vizsgálata – Vizsgálat – (jobboldalon) Mindegyik eltávolítása – Ismételt vizsgálat (ellenőrzés)