Küldetés

A Szociális Szemle a gyakorló szakemberek és a terület oktatói, kutatói számára kínál tudományos fórumot, ahol megoszthatják legfrissebb tudományos eredményeiket, és a szociális munka területén szerzett szakmai-gyakorlati tudásukat. Kiemelt célja a fenntartható fejlődés nemzetközi és hazai problémáinak és a kapcsolódó megoldási javaslatoknak a bemutatása, valamint a szociálismunka-kutatások sajátosságainak képviselete.

A szociális munka globális definíciójával összhangban (International Federation of Social Workers, 2014) a Szociális Szemle rendszerszemléletű megközelítéssel íródó munkákat vár, ahol a személy-a-környezetben fókusz mellett a gyakorlat és a kutatás szerves  kapcsolata is megmutatkozik.  A javasolt területek, témák a következők:

- A társas és természeti környezet problémáira reflektáló írások, elméleti és empirikus tanulmányok; olyanok, amelyek a Globális Definícióban foglalt célok és az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak közös fókuszát jelentik (Bővebben: https://ksh.hu/s/kiadvanyok/fenntarthato-fejlodes-indikatorai-2022/sdg

- Alkalmazott társadalomtudományi kutatások, szociálismunka-kutatások (pl. programelemzés, vagy az emberi szükségletekre reflektáló kutatások (nem azonos a specifikusabb szükséglet-felméréssel)

- A szakmaközi együttműködésre vonatkozó tanulmányok

- Transzdiszciplináris szemlélettel íródott tanulmányok azokon a területeken, amelyek a szociális munka szempontjából lényegesek (pl. oktatási, jogi kérdések, egészségügyi témák, a szociális gazdaság működése stb.)

- Módszertani írások, amelyekben a szerző a szociális munka egy innovatív gyakorlatát mutatja be.

- Kutatásmódszertani témák, olyan módszertant bemutató empirikus tanulmányok, amelyek a szociálismunka-kutatások rendszerszemléletű és mélységi elemzésekre törekvő jellegének jól megfelelnek.

Ennek megfelelően a lehetséges közlemény-típusok:

  • Empirikus tanulmányok, különös tekintettel a szociális programok értékelésére, és más alkalmazott társadalomtudományi kutatásokra;
  • Elméleti tanulmányok a szociális munka/szociálpolitika területén;
  • Szakmai módszertani fejlesztések
  • Szakmai reflexiók;
  • Konferencia-beszámolók
  • Interjúk
  • Recenziók