Lektorainknak

Lektori adatlap

Köszönjük, hogy önkéntes munkájával segíti folyóiratunk szakmai színvonalának megőrzését, fejlesztését. A lektorok munkája a publikálás folyamatának kulcsfontosságú eleme. Független lektoraink névsorát a lektorálási folyamat anonimitásának védelmében összesítve közöljük: https://journals.lib.pte.hu/index.php/szocialisszemle/about/Reviewers

A lektorálás folyamata

A lap kétszintű lektorálási eljárást követ. A szerkesztők áttekintik a beküldött anyagot, és vagy azonnal befogadják lektorálásra, vagy további módosításokat kérnek, vagy pedig elutasítják a kéziratot. A szerkesztőségi befogadást követő lektorálás már anonim, duplavak folyamat, a szerző(k) és a lektor(ok) nem ismerik egymást. Az interjúk, a szakmai reflexiók és a recenziók esetében az első, szerkesztőségi szint gyakran elegendő, de a szerkesztőbizottság dönthet úgy, hogy egy további, külső lektori véleményre is szükség van. Elméleti és empirikus tanulmányok esetében két lektort kérünk fel az írás tudományos értékének elbírálására. A független lektor egyetemi oktató, kutató, és mesterfokozatot szerzett gyakorló szakember is lehet, feltéve, hogy az adott téma elismert szakértője.

Mielőtt elkezdené a munkát, javasoljuk, hogy olvassa el a Szociális Szemle küldetésnyilatkozatát: https://journals.lib.pte.hu/index.php/szocialisszemle/Mission

 

A Szociális Szemle a lektorálás gyakorlatában is a COPE alapelveit követi (https://publicationethics.org/sites/default/files/ethical-guidelines-peer-reviewers-cope.pdf

A következőket kérjük:

- Jelezze a felkérést követő egy héten belül, ha nem tud eleget tenni kérésünknek.

- Jelezze, ha valamilyen érdekkonfliktus áll fenn (pl. az írása alapján felismeri a szerzőt és személyes viszonyuk kizárja a felkérés elfogadását. Kizáró tényező lehet a korábbi, három éven belüli szerzőtársi kapcsolat, jelenlegi munkakapcsolat, vagy szakmai ellentétek).

- A tanulmányt annak megjelenése előtt nem oszthatja meg senkivel; ha egyes területeken nem tekinti teljesen kompetensnek magát (pl. egy adott részterületen, kutatási módszerben, stb.) azt a szerkesztőkkel tudassa, akik gondoskodnak további külső lektor bevonásáról.

- Kérjük, jelezze azt is, ha plágiumra, vagy a mesterséges intelligencia nem hivatkozott, nem transzparens használatára utaló jeleket fedez fel a kéziratban.

- A kézirat tartalmi javítása a szerző felelőssége, az Ön feladata a javaslatok megtétele.

- A nyelvi ellenőrzést, a stilisztikai javításokat a publikálást megelőzően elvégezzük.

Kérjük, hogy munkája során a mellékelt adatlapot használja, amelyet vagy a főszerkesztő email címére (erdos.marta@pte.hu), vagy az elektronikus felületen keresztül küldhet vissza.