Információk

A Szociális Szemle évente kétszer – júniusban és decemberben – megjelenő lektorált szakfolyóirat.

A lap a szociális munka tudomány- és szakterületéhez, illetve a társtudományokhoz és társszakmákhoz kapcsolódó elméleti és empirikus tanulmányokat, esettanulmányokat és szakmai reflexiókat, interjúkat, beszámolókat, konferenciacikkeket és recenziókat közöl magyar vagy angol nyelven. Fontos célunk, hogy a szociális munka gyakorlatához közvetlenül köthető, a szakterület módszertani fejlesztéseihez kapcsolódó alkalmazott kutatások, ezen belül különösen az értékelő kutatások számára teret biztosítsunk. Emellett a praxist formáló hazai és nemzetközi tudományos eredmények és társadalmi folyamatok bemutatására is vállalkozunk.

Kiadó:

Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

A Kiadó székhelye:

PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

Pécs

Rókus u. 2.

7624

Titkársági telefon: +36 72/503-600, mellék: 23530

Felelős kiadó és szerkesztő: B. Erdős Márta

E-mail: socialreview@pte.hu

ISSN: 1789-6983 (nyomtatott) (2008-tól 2017-ig)

ISSN: 2732-1258 (online) (2018-tól)