A hazai különleges gazdasági övezetek fejlesztésének marketingsajátosságai

Szerzők

  • László Dankó Miskolci Egyetem Marketing Tanszék

Absztrakt

Különleges gazdasági övezeten (Special Economic Zone = SEZ) olyan közigazgatási területet, vagy egy térségen belül elhelyezkedő, meghatározott kapcsolati rendszerben működő közigazgatási, vagy ún. akcióterületek egységét értjük, amelyeken belül egy vagy több gazdasági és adminsiztratív szabályozó eltér az adott ország egészére vonatkozó szabályoktól.
A gazdaságtörténetben valamely gazdasági engedmény mindig sokféle és változatos módon fordult elő a világ különböző országaiban. Szabad királyi városok, vásárszabadalmak, árumegállító jog, szabadkikötők , Hanza-városok stb. kezdetben a kereskedelem segítése érdekében működtek, de az u tóbbi időkben az előjogok kiterjedtek a gyártó (hazai és külföldi) szektorra is.
A SEZ kialakításának magyarázata, hogy a nemzetgazdasági válságjelenségek, területi, fejlettségbeli különbözőségek átfogó rendelkezése kilátástalanná vált, ami arra késztette a politikai és gazdasági döntéshozókat, hogy részmegoldások keresésével, deregularizációs intézkedések megtételével állítsák gazdaságukat (városukat, térségüket) a gyorsabb fejlődés útjára.

Downloads

Megjelent

2019-12-18

Hogyan kell idézni

Dankó, L. (2019) „A hazai különleges gazdasági övezetek fejlesztésének marketingsajátosságai”, Marketing & Menedzsment, 32(5), o. 26–30. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1939 (Elérés: 14 július 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Vállalkozásfejlesztés