Magyarországi lakosok nyitottsága a megosztáson alapuló szolgáltatások iránt szocio-demográfiai tényezők mentén

Szerzők

  • Gabriella Buda Szent István Egyetem
  • Barbara Pethes Budapesti Corvinus Egyetem
  • Manoliss Karajánnisz Ariosz Kft.
  • József Lehota Szent István Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2019.53.EMOK.05

Kulcsszavak:

sharing economy, közösségi gazdálkodás, fogyasztói magatartás, szocio-demográfia

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A megosztáson alapuló közösségi szolgáltatások (sharing economy) az elmúlt években dinamikusan fejlődtek, egyre nagyobb teret nyernek bizonyos iparágakban. Az új jelenséget megközelíthetjük szociológiai szempontból, amely a fogyasztók változóban lévő viselkedésére hívja fel a figyelmet, közgazdasági szempontból, amely szerint versenyélénkítő hatása van az innovatív megoldásnak, és menedzsmenttudományi irányból, amely az új üzleti modellre hívja fel a figyelmet. Tanulmányunkban a fogyasztókat, illetve a potenciális fogyasztókat vizsgáltuk, azon belül is a nyitottságukat ezen innovatív szolgáltatások irányába, mindezt szocio-demográfiai tényezők mentén.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Magyarországon országos reprezentatív minta keretében vizsgáltuk a fogyasztókat. Adatfelvétel után kereszttáblás módszerrel vizsgáltuk, hogy a szocio-demográfiai tényezők miként befolyásolják a szolgáltatások iránti nyitottságot, valamint faktoranalízissel megnéztük, hogy a különböző internethasználati szokások milyen hatással vannak a nyitottságra.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Az emberek közel 40%-a nyitott valamely megosztáson alapuló szolgáltatás igénybevételére. Szocio-demográfiai szempontból a tanulók, ill. az aktív munkavállalók, a családosok, a fiatalabb generációk, a nagyvárosi, a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező és a magasabb jövedelmi kategóriába tartozó emberek a nyitottabbak a szolgáltatás igénybevételére. Továbbá a válaszadók internetes tevékenységei alapján négy faktort tudtunk létrehozni: szórakozás biztosító, komplex tartalom készítés, közösségi, és böngésző-e-mailező internetes tevékenységek. Megállapítottuk, hogy mind a négy internetes tevékenység jobban jellemző a nyitott csoportra.

JAVASLATOK

Eredményeink alapján a megosztáson alapuló szolgáltatások igénybevételére igen nagy a nyitottság, de még viszonylag kevés használó van. A célpiaci meghatározásunk alapján a megosztáson alapuló platformok üzemeltetői jobban meg tudják célozni a potenciális használókat forgalmuk növelése érdekében. Ugyanakkor egy-egy iparág esetén a hagyományos üzleti modellben működő vállalatok számára is kulcsfontosságú lehet a saját fogyasztói bázisuk megvédése, eredményeink rámutatnak a legveszélyeztetettebb célcsoportokra.

 

A kutatás a Magyar Telekom Nyrt. támogatásával valósult meg.

Szerző életrajzok

Gabriella Buda, Szent István Egyetem

PhD hallgató

Barbara Pethes, Budapesti Corvinus Egyetem

PhD hallgató

Manoliss Karajánnisz, Ariosz Kft.

szociológus

József Lehota, Szent István Egyetem

egyetemi tanár

Downloads

Megjelent

2019-08-11

Hogyan kell idézni

Buda, G., Pethes, B., Karajánnisz, M. és Lehota, J. (2019) „Magyarországi lakosok nyitottsága a megosztáson alapuló szolgáltatások iránt szocio-demográfiai tényezők mentén”, Marketing & Menedzsment, 53(Különszám), o. 45–55. doi: 10.15170/MM.2019.53.EMOK.05.