Generációk és irányok – a magyar afrikanisztika a 21. század elején

Egy Afrika-konferencia tanulságai

Szerzők

  • Viktor Marsai Nemzeti Közszolgálati Egyetem
  • István Tarrósy Pécsi Tudományegyetem, Afrika Kutatóközpont

Absztrakt

Jelen írás elsődleges célja az, bemutassa, hogyan illeszkedett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2017 tavaszán létrehozott és tizenkét hónapig egy KÖFOP-pályázatból működtetett országos hatókörű projekt a magyar afrikanisztikát támogató kezdeményezések sorába. Az Afrika a globalizált világban – lehetőségek és kihívások elnevezésű Ludovika Kutatócsoport által 2017. június elsejére szervezett „Generációk és irányok” konferencia és a kutatócsoport által felvállalt feladatok újabb lehetőséget szolgáltattak arra, hogy az Afrikával foglalkozó hazai szakmai közösség egyfelől áttekintse eddigi eredményeit, másfelől jövőbeni fejlesztési irányokat fogalmazzon meg. A tanulmány nem csupán a júniusi tanácskozás vezérgondolatainak sommázata, sokkal inkább olyan vállalkozás, amely szintetizáló szándékkal az elmúlt évtizedek erőfeszítéseit és megteremtett értékeit köti narratívába – nem titkoltan azért, hogy a 2000-es évek közepétől tartó, a szakmát dinamizáló vállalások újabb megerősítést kapjanak.

Szerző életrajzok

Viktor Marsai, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Ph.D., egyetemi tanársegéd,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

István Tarrósy, Pécsi Tudományegyetem, Afrika Kutatóközpont

egyetemi docens, igazgató
Pécsi Tudományegyetem,
Afrika Kutatóközpont

Downloads

Megjelent

2018-05-30

Hogyan kell idézni

Marsai, V., & Tarrósy, I. (2018). Generációk és irányok – a magyar afrikanisztika a 21. század elején: Egy Afrika-konferencia tanulságai. Afrika Tanulmányok / Hungarian Journal of African Studies, 11(3-4.), 5–22. Elérés forrás https://journals.lib.pte.hu/index.php/afrikatanulmanyok/article/view/4032

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 4 5 > >>