Afrika megismerésének útján

(válogatás megjegyzésekkel a magyar szerzők által létrehozott mind gazdagabb hazai szakirodalomból)

Szerzők

  • Szilárd Biernaczky

DOI:

https://doi.org/10.15170/AT.2019.13.1-2.9

Absztrakt

Biernaczky Szilárd a következő művet mutatta be:

(1) Tarrósy István: Afro-ázsiai dinamikák. Tanulmányok ázsiai államok afrikai szerepvállalásáról, 2016, Pécs, Publikon Kiadó, 239 old.
(2) Tarrósy István – Szabó Loránd – Goran Hyden ed.: The African Stat e in a Changing Global Context, 2011, Berlin, LIT Verlag, 216 old.
(3) Biedermann Zsuzsánna: Genocídium és desta bilizáció az afrikai nagy ta vak régióban. A konfliktusok gazdasági vetülete, 2015, Pécs, Publikon Kiadó, 249 old.
(4) Besenyő János: A nyugat -szaharai válság – Egy magyar békefennta rtó szemével, 2012, Pécs, Publikon Kiadó, 353 old.
(5) Besenyő János: Dárfúr. A lángoló ta rtomány, 2016, Pécs, Publikon Kiadó, 249 old.
(6) Marsai Viktor – Hett yey András: Szomália. Állami összeomlás és konszolidációs kísérletek Afrika szarván, 2013, Pécs, Publikon Kiadó, 249 old.
(7) Tarrósy István – Glied Viktor – Keserű Dávid szerk.: Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között , 2012, Pécs, Publikon Kiadó, 294 old.
(8) Tarrósy, István – Glied, Viktor – Vörös, Zoltán szerk.: Migrációs tendenciák napjainkban, 2014, Pécs, Publikon Kiadó, 376 old.
(9) Pusztai Gabriella: Senki sem élhet nemesebben. Magyar orvosok Fekete-Afrikában, 2016, Kunszentmárton, Helytörténeti Múzeum, 255 old.
(10) Biedermann Zsuzsánna – Kiss Judit szerk.: A szubszaharai Afrika gazdasága a XXI . században, 2017, Budapest, Akadémiai Kiadó, 396 old.
(11) Ágh Attila – Varga Gyula: Marokkó, az iszlám csodaországa, 2013, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 192 old.
(12) Besenyő János – Prantner Zoltán – Speidl Bianka – Vogel Dávid: Az Iszlám Állam. Terrorizmus 2.0. Történet, ideológi a, propaganda, 2016, Budapest, Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely – Kossuth Könyvkiadó, 251 old.
(13) Simon Róbert: Az iszlám fundamenta lizmus. Gyökerek és elágazások Mohamedtől az al-Qá’idáig, 2014, Budapest, Corvina Kiadó, 486 old.
(14) Simon Róbert: Politika az iszlámban. A muszlim társadalom anatómiája, 2016, Budapest, Corvina Kiadó, 584 old.
(15) Kecskési Mária: The Matengo in Southwestern Tanzania. History, Tradition, Development (A matengók Dél-Nyugat Tanzániában), 2018, Munich, Museum Fünf Kontinente, 255 old. – Rövidített angol nyelvű kiadása a „Die Matengo in Südwest-Tansania” című tanulmány-kötetnek, München, 2007, Staatliches Museum für Völkerkunde, 397 old.

Downloads

Megjelent

2019-08-20

Hogyan kell idézni

Biernaczky, S. (2019). Afrika megismerésének útján : (válogatás megjegyzésekkel a magyar szerzők által létrehozott mind gazdagabb hazai szakirodalomból). Afrika Tanulmányok / Hungarian Journal of African Studies, 13(1-2.), 115–134. https://doi.org/10.15170/AT.2019.13.1-2.9

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>