Archívum

 • Acta Sociologica - Pécsi Szociológiai Szemle
  Évf. 7 szám 1 (2021)

  Tanulmányok

  • Bray Ágnes - Kovács Teréz: Alföldi tanyák és tanyapolitikák a múltban és a jelenben
  • Gáspár Gabriella: Házassági formák és női vagyonjog a magyar társadalomfejlődés korai szakaszában
  • Katics Eszter: Az európai identitás kérdése az európai fiatalok körében
  • Kniesz Adrienn: A területi tőke szerepe a vidékfejlesztésben
  • Kurucz Ildikó: A paraszti önigazgatás középkori eredete és rétegei
  • Leitheiser Fruzsina: Várandóskori munkavállalási tervek megvalósulása és a korai munkavállalás jellemzői
  • Ragadics Tamás: Adalékok a kistelepülési helyi közösség fogalmának értelmezéséhez

  Kutatás közben...

  • Árki Diána: Egyesült államokbeli apák gyakorlati szerepvállalása a kisgyermekgondozásban
  • Csikai Adél: A magyarországi fiatalok munkaerőpiaci integrációja a covid-19 világjárvány idején
  • Gaálné Szabó Edith: Szuburbanizációs folyamatok és társadalmi konfliktusok magyarországon a rendszerváltás után
  • Keszthelyi Boglárka Enikő: „Új kihívások, gyors megoldások”: a szociális szakemberek mindennapjaiban megjelenő új kihívások a covid-19 járvány ideje alatt
  • Szabó Lilla: Kultúrmisszió az ormánságban. Komplex művészeti és közösségi kezdeményezés a szegregátumokban élő gyermekekért
 • Acta Sociologica - Pécsi Szociológiai Szemle
  Évf. 2 szám 1 (2007)

  • Szekeres Balázs: Társadalmi- és politikai apátia az egykori bányászkolónián
  • Jónás Gergely: A társadalmi kirekesztődés társadalmi tőke szempontú megközelítése rurális-urbánus összehasonlításban
  • Fehér Szilvia: Társadalmi tőke és egészségi állapot Pécsbányatelepen
  • Benák Melinda: Bonding, bridging, linking. A mikrotársadalmi szolidaritás szintjén lévő kapcsolatok István-aknán
  • Szegedi Brigitta – Tóth Réka : Az önkormányzat és a nonprofit szervezetek kapcsolata
  • Antus Kata: Gerillaművészet a Kulturális Fővárosban
  • Vasvári Ferenc: A Magyar Társadalomtudományi Egyesület Megalakulása
 • Acta Sociologica - Pécsi Szociológiai Szemle
  Évf. 4 szám 1 (2011)

  Diagnózisok és mozgások
  • Bognár Adrienn: Youth and civil participation in Hungary
  • Csiszér Annamária: The effects of advertisement on our changing society
  • Farkas Szilárd: Lukács György és a nemzetiségi kérdés
  • Görgőy Rita: Gondtalanul mosolygó boldog anyukák – avagy kisgyermekes édesanyák vallomási problémáikról, feszültségeikről, lelki egészségükről
  • Madácsy József: Insight into the World of Alcoholics Anonymous in Hungary. Some results of an Empirical Research
  • Pótó Zsuzsanna: Egy demográfiai panelfelvétel első hullámának leíró statisztikai elemzése a munkaerőpiacra történő belépés és a munkaerő-piaci státusz megszerzésének szempontjából
  • Tóth Kata: A büntetett előéletűekkel szemben támasztott sztereotípiák
  Települések, régiók
  • Benedek Dániel: Közösségi tagság és participáció: Magyarország és Franciaország esete
  • Boros Julianna: A települési szegregáció feltételezett okai és következményei
  • Bucher Eszter: Nonprofit hozzájárulás
  • Gonda Gábor: Ugyanúgy de mégis másképp. A német kisebbségek érintő kényszermigrációs folyamatok néhány aspektusa Bonyhádon és Sopronban 1944 és 1946 között
  • Ragadics Tamás: Local communities in small settlements os South-Transdanubian Region in Hungary
  Kultúra és oktatás
  • Darvai Tibor: Rítusok az Úttörővezető c. folyóirat fényképein
  • Gáspár Gabriella: Szemét-kultúra, avagy kavics a város cipőjében
  • V. Gilbert Edit: Centrum, decentrum, periféria, provincia – helyek megélése és kibeszélése pécsi közösségi terekben
  • Bognár Adrienn – Péntek Eszter: Mit ér a pécsi bölcsészdiploma – hallgatói szemmel
  • Ruszák Miklós: A szocialista lakótelepek megváltozott helyzetének kérdései a fogyasztói társadalomban
  • Zóka Péter: Egy új társadalom- és kultúraelmélet körvonalai Alexander Bernát történetfilozófiájában
 • Acta Sociologica - Pécsi Szociológiai Szemle (elektronikus különszám)
  Évf. 6 szám 1 (2013)

  Kényes helyzetek
  • Bognár Adrienn: Az önbecsülés és a társadalmi tőke egyes elemeinek hatása a kirekesztő nézetekre
  • Schadt Mária–Péntek Eszter: Feminin és maszkulin attitűdök az ipari kutatói pályákon
  • Bagi Judit: Nők a szubszaharai Afrika politikai színterén. Fókuszban a Dél-afrikai Köztársaság
  Vidéki társadalmak
  • Ragadics Tamás: Hagyományos közösségek az ormánsági kistelepüléseken
  • Árki Diána: Kémes demográfiai profilja
  • Inhof Kornél: A kémesi projektosztály szerkezete
  • Németh Ildikó: Kémes társadalma és fejlődési lehetőségei a helyi tisztségviselők nézőpontjából
  • Kurucz Ildikó: A paraszti társadalom egyes jellemzőinek kontinuitása a Kádár-korban
  Kultúrák találkozása
  • Faubl Nóra: Kultúrák találkozásában. Az interkulturális kompetencia kialakulása és fejlődése a PTE Általános Orvostudományi Karán – első eredmények
  • Ládonyi Zsuzsanna: Migránsok lelki egészségét befolyásoló tényezők vizsgálata elsőgenerációs németországi magyarok körében
  • Oppe Orsolya: A dél-tiroli német kisebbség törekvései
  • V. Gilbert Edit–Novák Sára–Csatári Mónika: Határok és hatások. Parttalan vagy mederbe terelt irodalomtörténet?
  • Oláh Ildikó: A középkori muszlim és európai egyetemek. (A tolerancia kérdése és a történelemtanítás apropóján)
 • Acta Sociologica - Pécsi Szociológiai Szemle
  Évf. 8 szám 1 (2022)

  Tanulmányok

  • Gáspár Gabriella: A graffiti annektálása
  • Hegedüs Márk: Az inkonzisztens válaszok problémája a bizalom kérdőíves felmérésében. Az általánosított bizalom kérdések validitásának vizsgálata magyar adatokon
  • Mitrovics Zoltán: A Családi Döntéshozó Csoportkonferencia (CSDCS) jelentősége a családi és közösségi kapcsolatok helyreállítása tekintetében a büntetés-végrehajtási intézetből szabadulás előtt állók szempontjából
  • Ragadics Tamás: Változó körülmények - átalakuló hátrányok. Téseny társadalomtörténete
  • Szabó Árpád: Területfejlesztés és lakáspolitika vidéken az államszocializmus alatt
  • Szabó Lilla: Problémaérzékelés a koronavírus-járvány időszakában egy hátrányos helyzetű kistelepülésen
  • Zsinka Flóra: A szegénység kultúrája - Kritikák és értelmezési keretek

  Esettanulmány

  • Boros Julianna - Bucher Eszter - Csikai Adél: Társadalmi innováció hátrányos helyzetben egy társadalmi vállalkozás példáján
 • Acta Sociologica - Pécsi Szociológiai Szemle
  Évf. 1 szám 1 (2005)

  Az Acta Sociologica - Pécsi Szociológiai Szemle 2005-ös száma.

  Társadalmi tőke, civil szervezetek
  • Füzér Katalin: Társadalmi tőke szerepe a városrehabilitációban
  • Péntek Eszter: Civilek az egészségesebb életért. Az egészségügyi civil szervezetek szerepe a helyi egészségpolitika alakításában
  • Bucher Eszter: Az önkormányzatok és a nonprofit szektor kapcsolata a pécsi kistérség példáján
  Nőtörténelem
  • Gáspár Gabriella: Női jogok és leánynévhasználat a XIX. század első felében
  • Schadt Mária: Ellentmondásos szerepvállalások, nők az államszocializmusban

  Történeti tanulmányok

  • Bognár Bulcsu: Az elitek változása. Új megközelítések a kvantitatív adatbázisok történetszociológiai elemzésében
  • Nagy J. Endre: Bibó István filozófiája
  • László Kupa: Spiritual Constitution or Structure
 • Acta Sociologica - Pécsi Szociológiai Szemle
  Évf. 3 szám 1 (2010)

  Atalakuló felsőoktatás
  • Hrubos Ildikó: Alkossunk világszínvonalú egyetemet! Gondolatok jelentős felsőoktatási konferenciák kapcsán
  • Gáspár Gabriella: A hallgatói kreativitás szerepe a felsőoktatásban
  • Marton Melinda: Végzős BA/BSc-s hallgatók munkaerőpiaci attitűdjei
  • Péntek Eszter – Kocsár Judit Beatrix – Giselle Anna Rakobowchuk: Kari körkérdés 2.0. Hallgatói vélemények a kari közéletről és a Hallgatói Önkormányzat munkájáról
  • Pótó Zsuzsanna: Változó felsőoktatás módszertani megközelítésben, avagy oktatói attitűdvizsgálat a BA-képzés kezdeti tapasztalatairól
  A társadalmi egyenlőtlenségek dimenziói
  • Schadt Mária: A nemek közötti egyenlőtlenségek társadalmi meghatározottsága a felsőoktatásban, tudományos kutatásban
  • Gazsi Judit: A társadalmi nemek közötti egyenlőtlenségek szempontjait figyelembe vevő hatáselemzés – Gender Impact Assessment – mint a gender mainstreaming eszköze
  • Bognár Adrienn: A politikai szocializáció egyes jellegzetességei a fiatalok körében
  • Paku Áron: Gondolatok egy időszociológiai vizsgálathoz
  • Nagy Dóra: A cigányság jelene és jövőképe – egy kutatás tükrében
  • Németh A. Violetta: Láthatatlan falak árnyékéban. Antiszegregáció Pécsett
  • Harnóczi Edina – Makai Alexandra – Simon Gabriella – Vágner Nikolett: Fogyatékos életesélyek – életinterjúk tükrében
  Civil Társadalom – Eltérő Perspekívákból
  • Bucher Eszter: Civil szervezetek a területfejlesztésben
  • Péntek Eszter: A teljesítmény értelmezése és mérése nonprofit szervezetek körében
  • Ragadics Tamás: Ormánsági értékek – a kistelepülési társadalmak konfliktusainak tükrében
  • Kispéter Zoltán: Civil szervezetek az Ormánságban – innováció, integráció, indikáció
  Pécs kulturális főváros
  • Gáspár Gabriella: Módszertani kísérlet a street art befogadásának mérésére
  • Gáspár Gabriella – Nádas Zsófia: Falfirkák 2007
  • Bognár Adrienn: Young People’s Attitudes Towards the European Capital of Culture Project
 • Acta Sociologica - Pécsi Szociológiai Szemle
  Évf. 5 szám 1 (2012)

  Kultúra-történet-elmélet
  • Gáspár Gabriella: Szociális művészet. A „szociális” jelentése a képzőművészetben
  • Berger Viktor: Térteremtő szavak. Gondolatok Ricardo Padrón The Spacious Word című művéről
  • Kiss Zsuzsanna: Hagyományos és modern kulturális határok. Zala megye nyilvános élete az 1860-as években
  • Schmidt Andrea: Kulturális törésvonalak és regionális identitás Lengyelországban
  • Rácz Márk: Adalékok az egykori debreceni marxizmus-leninizmus oktatók 20. századbeli családi traumáinak vizsgálatához
  • Erzsébet Takács: From the One to the Many. From Fierre Bourdieu’s Habitus Theory to the Concept of Bernard Lahire’s L’homme pluriel
  • János Tóth: The Dangers of Academic Bubble Economy from a Young Researcher’s Perspective
  Jóllét
  • Busa Csilla–Kesztyüs Márk–Füzesi Zsuzsanna–Tistyán László: Család, barátok, közösségek. A testi, lelki és szociális jóllét kapcsolata városi fiatal felnőttek körében
  • Mándi Nikoletta: A határ szerepe felépülő szenvedélybetegek narratív identitásában
  • Brettner Zsuzsanna: A 21. század idős generációja
  • Kovács Gusztáv: Igazságos gondoskodás: a gondoskodásetika jelentőségéről a szociáletikában
  • B. Erdős Márta: Generativitás és fenntartható fejlődés
  • Ragadics Tamás–Somodi Imre: A pécsi egyházmegye hitoktatóinak helyzete és jövőképe
  • Csaba Titkos: Quality of Life. Healthy Relationship with Ourselves Perspective
  A számok tükrében
  • Schadt Mária–Péntek Eszter: Nők az ipari kutatás-fejlesztés területén
  • Bucher Eszter: Változó civil társadalom. Nonprofit szervezetek az ezredforduló után
  • Pótó Zsuzsanna: Közösségi kapcsolatok a virtuális térben – A facebook-használat statisztikai elemzése
  • Pilinszki Attila: Párkapcsolati stabilitás és minőség egy országos kutatás tükrében
  • Bálint Lajos–Daróczi Gergely: A pécsről történő elvándorlás térbeli-időbeli mintázatai
  • Rohr Adél: Kivándorlási, külföldi munkavállalási tervek a pte hallgatóinak körében