Információk

Az Acta Sociologica Pécsi Szociológiai Szemle alapítója a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Szociológia Tanszéke. A folyóirat 2005- októberében jelent meg először és éveken át papíralapú kiadásáról a 4D Társadalomtudományi Egyesület gondoskodott. Célunk az volt, hogy fórumot biztosítsunk a Dél-Dunántúli Régióban megvalósuló társadalomtudományi kutatások eredményeit publikálni szándékozó oktatók, doktoranduszok és az egyetemen kívüli kutatók számára.

Értesítések

Aktuális szám

Évf. 8 szám 1 (2022): Acta Sociologica - Pécsi Szociológiai Szemle

Tanulmányok

  • Gáspár Gabriella: A graffiti annektálása
  • Hegedüs Márk: Az inkonzisztens válaszok problémája a bizalom kérdőíves felmérésében. Az általánosított bizalom kérdések validitásának vizsgálata magyar adatokon
  • Mitrovics Zoltán: A Családi Döntéshozó Csoportkonferencia (CSDCS) jelentősége a családi és közösségi kapcsolatok helyreállítása tekintetében a büntetés-végrehajtási intézetből szabadulás előtt állók szempontjából
  • Ragadics Tamás: Változó körülmények - átalakuló hátrányok. Téseny társadalomtörténete
  • Szabó Árpád: Területfejlesztés és lakáspolitika vidéken az államszocializmus alatt
  • Szabó Lilla: Problémaérzékelés a koronavírus-járvány időszakában egy hátrányos helyzetű kistelepülésen
  • Zsinka Flóra: A szegénység kultúrája - Kritikák és értelmezési keretek

Esettanulmány

  • Boros Julianna - Bucher Eszter - Csikai Adél: Társadalmi innováció hátrányos helyzetben egy társadalmi vállalkozás példáján
Megjelent: 2022-12-18
Az összes folyóiratszám megtekintése