Információk

Az Acta Sociologica Pécsi Szociológiai Szemle alapítója a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Szociológia Tanszéke. A folyóirat 2005- októberében jelent meg először és éveken át papíralapú kiadásáról a 4D Társadalomtudományi Egyesület gondoskodott. Célunk az volt, hogy fórumot biztosítsunk a Dél-Dunántúli Régióban megvalósuló társadalomtudományi kutatások eredményeit publikálni szándékozó oktatók, doktoranduszok és az egyetemen kívüli kutatók számára.

A nyomtatott formáról időközben lemondtunk, mert az online digitális információk használata az utóbbi évtizedben elterjedté vált. A megújuló folyóirat szerzői körét szeretnénk kibővíteni a tudományos eredmények térbeli határoktól független szabad áramlásának elve mentén. Régi számaink az Archivumban megtekinthetők és szabadon hozzáférhetők. A megújuló online folyóirat tanulmányai szintén nyílt hozzáférésűek (open access) és a tudományos hivatkozás szabályai szerint felhasználhatók. Az ország minden területéről, sőt határainkon túlról is fogadunk tudományos írásokat, olyan a társadalomtudományi munkákat, amelyekben kutatói probléma felvetésben és elemzésben a szerző/szerzők érvényesítik a szociológiai szemléletet.

Az Acta Sociologica Pécsi Szociológiai Szemle évente online megjelenő, lektorált szakfolyóirat, amely a társadalomtudományok tárgykörében, elsősorban a szociológia tudományához kapcsolódó színvonalas elméleti és empirikus tanulmányok, kutatási anyagok, esettanulmányok, recenziók és konferencia-beszámolók számára biztosít publicitást. A folyóirat olyan magyar és angol nyelvű kéziratokat fogad, amelyek máshol nem jelentek meg, vagy nem állnak megjelenés alatt.  

  1. október

                                                                                               Szerkesztőség