Szerkesztőbizottság

Szerkesztőbizottság:

Dr. Boros Julianna Ph.D (PTE BTK TKI) adjunktus, Dr. Bucher Eszter Ph.D (PTE BTK TMI) adjunktus, Erát Dávid (PTE BTK TMI) tanársegéd, Dr. habil. Gáspár Gabriella címzetes egyetemi tanár (PTE) Dr. habil. Palasik Mária (ÁBTL) osztályvezető, Dr. Ragadics Tamás Ph.D (PTE BTK TMI) adjunktus, Dr. Schadt Györgyné címzetes egyetemi tanár (PTE), Dr Szabó-Tóth Kinga Ph.D (Miskolci Egyetem ATI) egyetemi docens, Prof. Dr. Valuch Tibor (Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet MTA) tudományos tanácsadó, egyetemi tanár

Főszerkesztő:

Dr. habil. Gáspár Gabriella címzetes egyetemi tanár (PTE)

Felelős kiadó:

Pécsi Tudományegyetem