Évf. 5 szám 1 (2012): Acta Sociologica - Pécsi Szociológiai Szemle

					##issue.viewIssueIdentification##
Kultúra-történet-elmélet
 • Gáspár Gabriella: Szociális művészet. A „szociális” jelentése a képzőművészetben
 • Berger Viktor: Térteremtő szavak. Gondolatok Ricardo Padrón The Spacious Word című művéről
 • Kiss Zsuzsanna: Hagyományos és modern kulturális határok. Zala megye nyilvános élete az 1860-as években
 • Schmidt Andrea: Kulturális törésvonalak és regionális identitás Lengyelországban
 • Rácz Márk: Adalékok az egykori debreceni marxizmus-leninizmus oktatók 20. századbeli családi traumáinak vizsgálatához
 • Erzsébet Takács: From the One to the Many. From Fierre Bourdieu’s Habitus Theory to the Concept of Bernard Lahire’s L’homme pluriel
 • János Tóth: The Dangers of Academic Bubble Economy from a Young Researcher’s Perspective
Jóllét
 • Busa Csilla–Kesztyüs Márk–Füzesi Zsuzsanna–Tistyán László: Család, barátok, közösségek. A testi, lelki és szociális jóllét kapcsolata városi fiatal felnőttek körében
 • Mándi Nikoletta: A határ szerepe felépülő szenvedélybetegek narratív identitásában
 • Brettner Zsuzsanna: A 21. század idős generációja
 • Kovács Gusztáv: Igazságos gondoskodás: a gondoskodásetika jelentőségéről a szociáletikában
 • B. Erdős Márta: Generativitás és fenntartható fejlődés
 • Ragadics Tamás–Somodi Imre: A pécsi egyházmegye hitoktatóinak helyzete és jövőképe
 • Csaba Titkos: Quality of Life. Healthy Relationship with Ourselves Perspective
A számok tükrében
 • Schadt Mária–Péntek Eszter: Nők az ipari kutatás-fejlesztés területén
 • Bucher Eszter: Változó civil társadalom. Nonprofit szervezetek az ezredforduló után
 • Pótó Zsuzsanna: Közösségi kapcsolatok a virtuális térben – A facebook-használat statisztikai elemzése
 • Pilinszki Attila: Párkapcsolati stabilitás és minőség egy országos kutatás tükrében
 • Bálint Lajos–Daróczi Gergely: A pécsről történő elvándorlás térbeli-időbeli mintázatai
 • Rohr Adél: Kivándorlási, külföldi munkavállalási tervek a pte hallgatóinak körében
Megjelent: 2020-11-02

Tanulmányok