Évf. 4 szám 1 (2011): Acta Sociologica - Pécsi Szociológiai Szemle

					##issue.viewIssueIdentification##
Diagnózisok és mozgások
 • Bognár Adrienn: Youth and civil participation in Hungary
 • Csiszér Annamária: The effects of advertisement on our changing society
 • Farkas Szilárd: Lukács György és a nemzetiségi kérdés
 • Görgőy Rita: Gondtalanul mosolygó boldog anyukák – avagy kisgyermekes édesanyák vallomási problémáikról, feszültségeikről, lelki egészségükről
 • Madácsy József: Insight into the World of Alcoholics Anonymous in Hungary. Some results of an Empirical Research
 • Pótó Zsuzsanna: Egy demográfiai panelfelvétel első hullámának leíró statisztikai elemzése a munkaerőpiacra történő belépés és a munkaerő-piaci státusz megszerzésének szempontjából
 • Tóth Kata: A büntetett előéletűekkel szemben támasztott sztereotípiák
Települések, régiók
 • Benedek Dániel: Közösségi tagság és participáció: Magyarország és Franciaország esete
 • Boros Julianna: A települési szegregáció feltételezett okai és következményei
 • Bucher Eszter: Nonprofit hozzájárulás
 • Gonda Gábor: Ugyanúgy de mégis másképp. A német kisebbségek érintő kényszermigrációs folyamatok néhány aspektusa Bonyhádon és Sopronban 1944 és 1946 között
 • Ragadics Tamás: Local communities in small settlements os South-Transdanubian Region in Hungary
Kultúra és oktatás
 • Darvai Tibor: Rítusok az Úttörővezető c. folyóirat fényképein
 • Gáspár Gabriella: Szemét-kultúra, avagy kavics a város cipőjében
 • V. Gilbert Edit: Centrum, decentrum, periféria, provincia – helyek megélése és kibeszélése pécsi közösségi terekben
 • Bognár Adrienn – Péntek Eszter: Mit ér a pécsi bölcsészdiploma – hallgatói szemmel
 • Ruszák Miklós: A szocialista lakótelepek megváltozott helyzetének kérdései a fogyasztói társadalomban
 • Zóka Péter: Egy új társadalom- és kultúraelmélet körvonalai Alexander Bernát történetfilozófiájában
Megjelent: 2020-11-01

Tanulmányok