PLACE PLACEMENT – FILMEK, DESZTINÁCIÓK, TURISTÁK

Szerzők

  • Viktória Gerdesics Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar
  • Petra Putzer Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar

Kulcsszavak:

filmturizmus, place placement, helymárka, helyimázs, helymarketing

Absztrakt

Napjaink rendkívül elfoglalt, gyors élettempót élő embere szívesen utazik, ha akad rá ideje, igyekszik
kikapcsolni, kipihenni a mindennapok fáradalmait, a stresszt – lassít. Ha teheti, megteszi ezt szó szerint, ha
nem teheti, akkor filmeket néz. Ez is egyfajta utazás, vannak kutatások, amelyek kifejezetten ezzel a
területtel foglalkoznak, a tudományok széles spektrumát lefedve. Ha pedig a kettőt kombinálja, akkor akár
egy film hatására is utazhat, de legalábbis kialakulhat a véleménye, képe az adott helyről. Ezért nagyon
fontos, hogy hogyan használják a desztinációk a filmeket marketingcélokra, hiszen befolyásolói lehetnek
egy desztináció imázsának, s ezzel együtt befolyásolhatják a turistát is, desztinációválasztási döntésének
meghozatalakor. A marketingtudomány ezért egyre többet foglalkozik az ún. place placement-tel, amely a
helymárkaépítés egy rendelkezésre álló eszköze lehet, ha a desztináció vonzó feltételek biztosításával meg
tudja nyerni magának a rendezőket és producereket. A tanulmány ezt a területet helyezi fókuszba, eleve
népszerű turistacélpontok (mint például Spanyolország, Görögország, Franciaország) és egy-egy film vagy
sorozat hatására népszerűbbé váló (például Horvátország, Új-Zéland) példáin keresztül, majd pedig egy
1085 fős reprezentatív kutatás eredményeinek felhasználásával vizsgálja a film szerepét a desztinációimázs
kialakulásában.

Downloads

Megjelent

2021-06-23

Hogyan kell idézni

Gerdesics, V., & Putzer, P. (2021). PLACE PLACEMENT – FILMEK, DESZTINÁCIÓK, TURISTÁK. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 3(4). Elérés forrás https://journals.lib.pte.hu/index.php/tvt/article/view/4385