FILM TOURISM PLANNING BASED ON CHINESE GENERATION Z TOURISTS’ PREFERENCE FOR BUDAPEST

Szerzők

  • Junfeng Shi Graduate Student, Budapest Business School
  • Éva Erdélyi Associate Professor, Budapest Business School

DOI:

https://doi.org/10.15170/TVT.2022.07.02.08.

Kulcsszavak:

filmturizmus, kínai turisták preferenciája, Budapest, desztináció tervezés

Absztrakt

A filmturizmus Kínában új divattá vált. Budapest egy népszerű filmgyártási helyszín
világszerte, mely egyre több kínai turistát is vonz. A tanulmány célja 1) azonosítani a kínai
turisták filmturizmussal kapcsolatos preferenciáját, 2) a kínai turisták véleménye alapján
kialakítani Budapest város pozicionálását és brandingjét a kínai látogatók számára, 3) javaslatot
tenni egy projektre, amely Budapest megismerését célozza a kínai turisták preferenciájának
figyelembevételével. A szakirodalmi összefoglaló desztináció márkaépítésről nyújt áttekintést
a történetmesélésen, a filmturizmuson, a turisták döntéshozatali folyamatán, valamint a kínai
turisták jelentőségén és annak magyar vonatkozásán keresztül. A primer kutatás tartalmaz egy
fókuszcsoportos interjút, amely három forgatókönyvre támaszkodik; valamint egy kérdőíves
felmérést, amely 391 válaszadó véleménye alapján támasztja alá a fókuszcsoportos interjú
következtetéseit. A kínai turisták Budapestről szerzett ismereteiről és az ott tapasztaltakról
gyűjtött információk elemzése kapcsolatvizsgálattal, gyakoriság- és összehasonlító módszerek
alkalmazásával történt. A tartalomelemzést a VRIO üzleti elemzés keretrendszer alapozta meg.
Az eredmények alapján elmondható, hogy a kínai turisták filmes utazási szándékai pozitívan
korrelálnak a desztináció erőforrásaival és az immateriális elemekkel. Az elégedettség
kialakításában döntő szerepet játszik a magával ragadó élmény. Az utazás során elsajátított új
ismeretekről szerzett tapasztalat segíti a turisták edukációját és a desztinációs kampányt. A
legfontosabb megállapítások hozzájárulnak a fiatal kínai látogatók preferenciáinak jobb
megértéséhez, ami segíti a kínai turistákat célzó desztináció tervezést, a márkaépítést, a kereslet
további kielégítését. A stratégiai turisztikai tervezésben való előrelátás nagymértékben
befolyásolja a desztináció fejlesztését és rámutat a jövőbeni további lehetőségre.

Downloads

Megjelent

2022-05-19

Hogyan kell idézni

Shi, J., & Erdélyi, Éva. (2022). FILM TOURISM PLANNING BASED ON CHINESE GENERATION Z TOURISTS’ PREFERENCE FOR BUDAPEST. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 7(2). https://doi.org/10.15170/TVT.2022.07.02.08.